Matrícula curs 2023-24

A continuació es mostren les diferents instruccions i calendaris per a la realització de la matrícula en l’IES Gaia per al curs 2023/24.

ESO

Curs: 1r ESO (instruccions de matrícula)

Curs: 2n ESO (instruccions de matrícula)

Curs: 3r ESO (instruccions de matrícula)

Curs: 4t ESO (instruccions de matrícula)

Dates de matrícula: 1ESO alumnat del CEIP L’Horta i del CEIP Victoria Kent (26/06), 1ESO alumnat del CEIP L’Almàssera (22 i 23/06), 1ESO repetidors de l’IES Gaia (29/06), 2ESO (5/07), 3ESO (6/07), 4ESO (11/07), i alumnat procedent del procés d’admissió (27/07) o de manera telemàtica del 19 al 24 de juliol.

CFGB

Curs: 1r CFGB (instruccions de matrícula)

Curs: 2n CFGB (instruccions de matrícula)

Dates de matrícula: Alumnat procedent del procés d’admissió: de forma presencial el 17-07. Alumnes repetidors: 7-07.

Batxillerat

Curs: 1r Batxillerat (instruccions de matrícula)

Curs: 2n Batxillerat (instruccions de matrícula)

Dates de matrícula: 1Batxillerat (25/07 i 26/07), 2Batxillerat (12/07) i matrícula telemàtica del 24 al 27 de juliol.

Aula oberta

Dates de matrícula: (instruccions de matrícula)