Aneu a la barra d'eines

Pla d’estudis 1Batx

1r BATX. Modalitat de Ciències

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura I 3
Anglés I 3
Troncal general de modalitat Matemàtiques I 4
Troncal d’opció de modalitat Física i Química 4
Específiques Educació Física 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Troncal d’opció de modalitat (triar una) Dibuix tècnic I 4
Biologia i Geologia 4
Opcionals Específiques

(triar dues)

Anatomia aplicada 3
Cultura científica 3
Dibuix artístic I 3
Llenguatge i pràctica musical 3
Religió 3
Francés (Segon idioma) 3
Tecnologia industrial I 3
Tecnologies de la informació i comunicació I 3
Assignatura troncal no cursada 4
TOTAL hores / setmana 33-34h

1r BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari: Humanitats

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura I 3
Anglés I 3
Troncal general de modalitat Llatí I 4
Troncal d’opció de modalitat Grec I 4
Específiques Educació Física 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Troncal d’opció de modalitat (triar una) Història del món contemporani 4
Literatura universal 4
Opcionals Específiques

(triar dues)

Anatomia aplicada 3
Cultura científica 3
Dibuix artístic I 3
Llenguatge i pràctica musical 3
Religió 3
Francés (Segon idioma) 3
Tecnologia industrial I 3
Tecnologies de la informació i comunicació I 3
Assignatura troncal no cursada 4
TOTAL hores / setmana 33-34h

1r BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari: Ciències Socials

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura I 3
Anglés I 3
Troncal general de modalitat Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I 4
Troncal d’opció de modalitat Economia 4
Específiques Educació Física 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Troncal d’opció de modalitat (triar una) Història del món contemporani 4
Literatura universal 4
Opcionals Específiques

(triar dues)

Anatomia aplicada 3
Cultura científica 3
Dibuix artístic I 3
Llenguatge i pràctica musical 3
Religió 3
Francés (Segon idioma) 3
Tecnologia industrial I 3
Tecnologies de la informació i comunicació I 3
Assignatura troncal no cursada 4
TOTAL hores / setmana 33-34h