Pla d’estudis 1Batx

1r BATX. Modalitat de Ciències

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsFilosofia3
Llengua Castellana i Literatura I3
Anglés I3
Troncal general de modalitatMatemàtiques I4
Troncal d’opció de modalitatFísica i Química4
EspecífiquesEducació Física2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
Troncal d’opció de modalitat (triar una)Dibuix tècnic I4
Biologia i Geologia4
OpcionalsEspecífiques

(triar dues)

Anatomia aplicada3
Cultura científica3
Dibuix artístic I3
Llenguatge i pràctica musical3
Religió3
Francés (Segon idioma)3
Tecnologia industrial I3
Tecnologies de la informació i comunicació I3
Assignatura troncal no cursada4
TOTAL hores / setmana33-34h

1r BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari: Humanitats

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsFilosofia3
Llengua Castellana i Literatura I3
Anglés I3
Troncal general de modalitatLlatí I4
Troncal d’opció de modalitatGrec I4
EspecífiquesEducació Física2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
Troncal d’opció de modalitat (triar una)Història del món contemporani4
Literatura universal4
OpcionalsEspecífiques

(triar dues)

Anatomia aplicada3
Cultura científica3
Dibuix artístic I3
Llenguatge i pràctica musical3
Religió3
Francés (Segon idioma)3
Tecnologia industrial I3
Tecnologies de la informació i comunicació I3
Assignatura troncal no cursada4
TOTAL hores / setmana33-34h

1r BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari: Ciències Socials

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsFilosofia3
Llengua Castellana i Literatura I3
Anglés I3
Troncal general de modalitatMatemàtiques aplicades a les Ciències Socials I4
Troncal d’opció de modalitatEconomia4
EspecífiquesEducació Física2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
Troncal d’opció de modalitat (triar una)Història del món contemporani4
Literatura universal4
OpcionalsEspecífiques

(triar dues)

Anatomia aplicada3
Cultura científica3
Dibuix artístic I3
Llenguatge i pràctica musical3
Religió3
Francés (Segon idioma)3
Tecnologia industrial I3
Tecnologies de la informació i comunicació I3
Assignatura troncal no cursada4
TOTAL hores / setmana33-34h