Pla d’estudis 1Batx

A hores d’ara no està publicada la legislació corresponent al currículum d’aquest nivell per al pròxim curs, de manera que aquesta informació és, encara, provisional

1r BATX. Modalitat de Ciències i Tecnologia

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura I 3
Anglés I 3
Troncal general de modalitat Matemàtiques I 4
Específiques Educació Física 3
Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció de modalitat (triar dues) Biologia, Geologia i Ciències ambientals 4
Tecnologia i Enginyeria I 4
Dibuix tècnic I 4
Física i Química 4
Optatives

(triar una)

Francès (Segon idioma) 4
Programació, xarxes i sistemes informàtics I 4
Biologia humana 4
Comunicació audiovisual 4
Cultura jurídica i democràtica 4
Geografia i història valencianes 4
Gestió de projectes d’emprenedora 4
Imatge i so 4
Psicologia 4
Descobrint les nostres arrels clàssiques 4
Producció musical 4
Projecte de recerca 4
Assignatura de modalitat no cursada (BG, DT, FQ, TEC, LAT, MCS, GRIECO, HMU, LU) 4
Opcional Religió 1
TOTAL hores / setmana 32-33h

1r BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.   (LOMLOE)

Itinerari: Humanitats

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura I 3
Anglés I 3
Troncal general de modalitat Llatí I 4
Específiques Educació Física 3
Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció de modalitat (triar dues) Grec I 4
Economia 4
Història del món contemporani 4
Literatura universal 4
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I 4
Optatives

(triar una)

Francès (Segon idioma) 4
Programació, xarxes i sistemes informàtics I 4
Biologia humana 4
Comunicació audiovisual 4
Cultura jurídica i democràtica 4
Geografia i història valencianes 4
Gestió de projectes d’emprenedora 4
Imatge i so 4
Psicologia 4
Descobrint les nostres arrels clàssiques 4
Producció musical 4
Projecte de recerca 4
Assignatura de modalitat no cursada (BG, DT, FQ, TEC, MCS, MAT, GRIECO, HMU, LU) 4
Opcional Religió 1
TOTAL hores / setmana 32-33h

1r BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.   (LOMLOE)

Itinerari: Ciències Socials

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Filosofia 3
Llengua Castellana i Literatura I 3
Anglés I 3
Troncal general de modalitat Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I 4
Específiques Educació Física 3
Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció de modalitat (triar dues) Grec I 4
Economia 4
Història del món contemporani 4
Literatura universal 4
Llatí I 4
Específiques

(triar una)

Francès (Segon idioma) 4
Programació, xarxes i sistemes informàtics I 4
Biologia humana 4
Comunicació audiovisual 4
Cultura jurídica i democràtica 4
Geografia i història valencianes 4
Gestió de projectes d’emprenedora 4
Imatge i so 4
Psicologia 4
Descobrint les nostres arrels clàssiques 4
Producció musical 4
Projecte de recerca 4
Assignatura de modalitat no cursada (BG, DT, FQ, TEC, LAT, MAT, GRIECO, HMU, LU) 4
Opcional Religió 1
TOTAL hores / setmana 32-33h