Literatura universal I 1Batx

A tots ens agrada que ens conten històries. Els relats ens ajuden a entendre el món i a conéixer vides, llocs i cultures diferents. Durant segles escriptors de tots els països han inventat històries per a portar-nos als seus mons de ficció. Per descomptat, no cap tota la literatura universal en un curs, així que només veurem als més fascinants, els que van canviar la manera d’escriure i de llegir.

Aquest no és un curs de teoria ni té exàmens de memorització. Però hauràs de llegir i hauràs de escriure, per a organitzar les teues idees i aprendre a explicar-te. Volem que aprengues a veure la literatura d’una altra manera i que aquesta assignatura siga una porta per a descobrir la millor literatura de tots els temps

És un curs pràctic que exigeix la teua participació activa a l’aula. L’objectiu és que l’alumne a final de curs sàpies:

  • LLEGIR PER A ANALITZAR à Identificar i explicar les característiques formals, temàtiques ideològiques, culturals i històriques de les obres que llegim.
  • LLEGIR PER A COMPRENDRE à Comprendre textos expositius sobre continguts literaris, organitzar les seues idees i continguts i elaborar, a partir d’ells, esquemes i mapes conceptuals.
  • LLEGIR PER A EXPLICAR-TE à Exposar oralment coneixements extrets de lectures aportades en el curs.
  • LLEGIR PER A EXPLICAR-TE à Redactar amb claredat i correcció textos expositius de diferents tipus: descripcions de processos, classificacions, textos comparatius, anàlisis, argumentacions, etc.
  • LLEGIR PER A BUSCAR INFORMACIÓ à Buscar informació en la xarxa, seleccionar-la, gestionar-la i utilitzar-la de manera eficaç.
  • ESCOLTAR PER A ORGANITZAR LES IDEES à Prendre anotacions i utilitzar-los per a realitzar activitats pràctiques d’anàlisis, comentari i redacció.
  • LLEGIR PER A OPINAR à Redactar assajos de valoració personal. Es tracta de llegir sense por d’exposar les nostres opinions personals i d’expressar la nostra manera de veure el món.
  • LLEGIR PER A CREAR à Escriure textos creatius (relats, poemes…) a partir de les lectures del curs. Crear amb llibertat (o sense ella) per a dialogar amb l’autor, respondre-li, fer-lo teu o explicar-li la teua veritat (o les teues mentides).