Francés I 1Bach

ACTIVITATS

  • Conversar en francés.
  • Lectura de diferents tipus de text.
  • Redactar textos en funció de la intenció de comunicació.
  • Exercicis de gramàtica (subjuntiu, veu passiva, passé simple, subordinades….)
  • Cerca d’informació en Internet i exposició en classe.

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

 

El Segon Idioma el poden triar alumnes que ja han donat francés en l’ESO .

 

– No s’aconsella agafar francés en 4ºESO sense haver-ho estudiat en els cursos anteriors, ja que és molt difícil estudiar el contingut dels 3 llibres de text, durant les vacances d’estiu, sense tindre ajuda ni supervisió.

 

 

QUI  HAURIEN DE TRIAR-LA

 

Alumnes/as que vulguen seguir amb el francés en 1r Batxillerat i l’hagen cursat en l’ESO .

 

CONTINGUTS

 

Havent-hi ja adquirit un nivell A2 de llengua, es continua avançant en els continguts teòrics (fonètica, gramàtica, vocabulari, expressió oral i escrita, aspectes socioculturals) i en les diferents destreses (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita) per a aconseguir el nivell  B1.

 

METODOLOGIA

Es repassen i amplien coneixements amb documents autèntics,  gramàtica amb exercicis pràctics, llibres de lectura, articles de premsa, reportatges de vídeo, utilització de diccionaris, pel·lícules, videoclips i Internet que es converteix en el recurs de referència, etc.

Se li demana a l’alumne més autonomia i s’insisteix en l’expressió oral.