Llatí I 1Bach

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN DURANT EL CURS

– Exercicis pràctics sobre morfologia i sintaxi llatina.

Anàlisi sintàctica  i traducció de textos senzills adaptats al seu nivell de coneixement.

Etimologia i expressions llatines que s’han incorporat a les nostres llengües.

Breu història de Roma.

Aspectes de la vida quotidiana a Roma i la seua pervivència actual

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

Nocions bàsiques de morfologia i sintaxi.

Curiositat per conéixer la llengua i cultura de l’Imperi Romà com a origen de la majoria de les llengües europees i de la cultura occidental.

 

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials encaminats a carreres com: Filologia, Humanitats, Periodisme, Dret, Traducció, Geografia i Història, Art, Filosofia… o a l’estudi d’alguna llengua europea (francés, italià, portugués…).