Grec I 1Batx

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN DURANT EL CURS

Lectura i escriptura en grec.

Exercicis pràctics sobre llengua grega

Etimologies.

Anàlisis sintàctiques i traducció de textos senzills.

Breu història de Grècia.

Mitologia

Aspectes de la vida quotidiana a Grècia i la seua pervivència en l’actualitat.

 

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

Nocions bàsiques de morfologia i sintaxi.

Curiositat per conéixer la llengua i cultura de Grècia, el bressol de la civilització occidental.

 

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumnes d’Humanitats i Ciències Socials encaminats a carreres com a Filologia, Humanitats, Periodisme, Dret, Traducció, Geografia i Història, Art, Filosofia…