Atenció a l’alumnat durant el període sense activitat educativa presencial

Seguint instruccions de la Conselleria d’Educació i després de la publicació del Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma, convé compartir amb les famílies algunes indicacions importants:

Se suspén l’activitat educativa presencial, per la qual cosa l’atenció al nostre alumnat es farà únicament a distància, de manera telemàtica.

Per a això, com els venim indicant, el professorat es posarà en contacte amb els seus fills i filles i amb vostés mateixos a través dels següents canals: web família (Ítaca), correu electrònic, Aules, Classroom o algun altre mitjà telemàtic que s’indicarà prèviament a l’alumnat.

L’atenció presencial en el centre es restringeix a situacions puntuals, per al cas d’aquella família que no dispose de cap dels mitjans telemàtics anteriorment indicats i únicament amb cita prèvia, bé de manera telefònica o a través d’Ítaca. Recorden que les instruccions rebudes des del govern de la nació limiten en extrem el trànsit per les vies públiques.

No es tracta d’un període vacacional, ni per al professorat ni per a l’alumnat. Els professors i professores del centre ens hem organitzat per a elaborar materials d’estudi per als nostres alumnes/as i per a transmetre el seu ensenyament pels canals que tenim al nostre abast.

Per això, els nostres alumnes i alumnes hauran d’estar pendents diàriament de les comunicacions que li puguen arribar dels seus professors i professores i de realitzar els exercicis i tasques que se’ls encomanen. La valoració d’aquest treball es tindrà en compte per a la nota de la tercera avaluació, de la forma que s’indicarà en el seu moment.

Gràcies per la seua col·laboració i ànim.

DIRECCIÓ