Atenció a l’alumnat durant el període sense activitat educativa presencial

Seguint instruccions de la Conselleria d’Educació i després de la publicació del Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma, convé compartir amb les famílies algunes indicacions importants:

Se suspén l’activitat educativa presencial, per la qual cosa l’atenció al nostre alumnat es farà únicament a distància, de manera telemàtica.

Per a això, com els venim indicant, el professorat es posarà en contacte amb els seus fills i filles i amb vostés mateixos a través dels següents canals: web família (Ítaca), correu electrònic, Aules, Classroom o algun altre mitjà telemàtic que s’indicarà prèviament a l’alumnat.

L’atenció presencial en el centre es restringeix a situacions puntuals, per al cas d’aquella família que no dispose de cap dels mitjans telemàtics anteriorment indicats i únicament amb cita prèvia, bé de manera telefònica o a través d’Ítaca. Recorden que les instruccions rebudes des del govern de la nació limiten en extrem el trànsit per les vies públiques.

No es tracta d’un període vacacional, ni per al professorat ni per a l’alumnat. Els professors i professores del centre ens hem organitzat per a elaborar materials d’estudi per als nostres alumnes/as i per a transmetre el seu ensenyament pels canals que tenim al nostre abast.

Per això, els nostres alumnes i alumnes hauran d’estar pendents diàriament de les comunicacions que li puguen arribar dels seus professors i professores i de realitzar els exercicis i tasques que se’ls encomanen. La valoració d’aquest treball es tindrà en compte per a la nota de la tercera avaluació, de la forma que s’indicarà en el seu moment.

Gràcies per la seua col·laboració i ànim.

DIRECCIÓ

Atenció a l’alumnat de forma no presencial

Com sabran, la Generalitat Valenciana ha decretat el tancament de tots els centres docents de la Comunitat Valenciana. Per això, i pensant sempre que alumnat i famílies reben tot el suport educatiu que necessiten per part del professorat de l’institut, vull recordar-los la necessitat de consultar els canals a través dels quals nosaltres ens posarem en contacte amb vostés (pàgina web, email de l’alumnat, Ítaca, Aules i qualsevol altre mitjà que hàgem consensuat amb el nostre alumnat). De fet, em consta que molts professors i professores han començat ja a organitzar-se amb ells.

El treball a casa ha de ser diari, de manera que a la tornada puguem reprendre les activitats acadèmiques de la millor manera possible.
En els primers dies de la setmana pròxima podrà consultar-se a Ítaca les notes de cada alumne/a.

Gràcies pel seu suport i comprensió.

Direcció

Parla’m bonic 2020

Diuen que quan fem alguna cosa durant 21 dies seguits, es converteix en un hàbit… Ho provem?
L’IES GAIA s’uneix al projecte que tracta les emocions de manera lúdica i pretén fomentar el llenguatge positiu entre l’alumnat, així com millorar la seua manera de relacionar-se. Per això, et plantegem un repte diari durant 21 dies.
Atreveix-te i suma’t al projecte!
El pròxim 31 de gener 2020 COMENCEM! Suma’t i canvia el món!

Proves homologades d’idiomes 2019-20

PROVA HOMOLOGADA PER A l’OBTENCIÓ DEL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES. CURS 2019-20

DATA DE REALITZACIÓ (FRANCÉS) : 11 FEBRER 2020
HORA: 11.30-14.10 – LLOC: BIBLIOTECA

DATA DE REALITZACIÓ (INGLÉS) : 6 FEBRER 2020
HORA: 11.30-14.10 – LLOC: SALA D’USOS MÚLTIPLES

Dates per a presentar la sol·licitud: del 9 al 20 de desembre de 2019.

Més informació en els documents adjunts i en els següents enllaços:

En la web de la Conselleria.

Ordre 20/2011 (DOCV) que regula aquestes proves.

 

2019-2020_CARTEL PRUEBAS
2019-2020_INFORMACIÓN_PRUEBAS
2019-2020_SOLICITUD_INSCRIPCION
Guia PH 2019-20_VAL

Competició en els esbarjos

El Departament d’Educació Física organitza durant els esbarjos de l’institut un ampli programa d’activitats esportives. Aquest programa s’integra en un pla molt més ampli de millora de la convivència en tot el centre i és aquest, precisament, un dels seus principals objectius. Els ESBARJOS ESPORTIUS tenen un excel·lent acolliment entre l’alumnat i en ells treballem un gran nombre d’esports, en els quals el respecte en el compliment de cadascun dels seus reglaments té un valor fonamental. En aquest sentit, es treballa positivament la igualtat, la inclusió i el respecte a les normes i a la resta de participants. El joc net és fonamental, fent nostre el lema L’IMPORTANT ÉS PARTICIPAR. Hem de destacar, finalment, el suport i incentiu continu a la participació femenina en totes les competicions.

L’organització provisional d’aquestes competicions és la següent:

 

1r trimestre2° trimestre3er trimestre
FUTBOL SALABÀSQUETVOLEIBOL
RASPALL / ESCALA I CORDABÀDMINTONBÀDMINTON
BALÓ PRESONERHANDBOLHOQUEI
PINFUVOTEBALONKÖRFBALLS / ACROESPORT
ESCACSESCACSESCACS

En tots els esports d’equip s’ha de participar obligatòriament amb el grup-classe al qual es pertany. Igualment, es premiarà en la classificació a aquells equips que presenten equips mixtos.

Cada grup-classe podrà presentar com a màxim dos equips en cada competició.

En els esports individuals la inscripció es fa directament en el departament d’Educació Física, al principi de cada trimestre.

Us esperem!

Projecte Dona i esport

Un dels compromisos més importants de l’IES GAIA és la promoció de l’esport escolar i, de manera molt especial, l’esport femení. Per això, l’institut participa de manera activa en el PROJECTE DONA I ESPORT de la Universitat d’Alacant. Gràcies a aquest projecte la Universitat d’Alacant dota a tots els instituts de la ciutat d’entrenadors i entrenadores de bàsquet, voleibol i futbol-sala femenins, amb l’objectiu de promocionar l’esport femení en edat escolar i facilitar el pas d’aquestes esportistes, quan arriba la seua etapa universitària, als diferents equips femenins que té la UA.

Des del departament d’Educació Física de l’IES GAIA ens preocupem per divulgar totes aquestes activitats esportives i per preparar als equips que sorgisquen en el centre per a facilitar el pas d’aquestes esportistes a l’organigrama esportiu de la UA.

Durant aquest curs acadèmic els entrenaments dels tres esports citats en les seues diferents categories es realitzaran en les instal·lacions esportives de l’institut els dimecres, en horari de 16.00 a 17.00 hores, des de principis d’octubre a la fi de maig, amb competicions entre els diferents equips de tots els centres de secundària de la ciutat de Sant Vicent, tant en les instal·lacions dels centres com en les pròpies de la UA.

Eleccions al Consell escolar 2019

Dia: 21 de novembre de 2019.

Horari de votació per a pares/mares: dues franges horàries, entre les 8.00 i 10.00 hores i les 12.30 i 14.30 hores.

Lloc: La mesa electoral amb l’urna estarà situada en consergeria.

Escrutini: públic, a partir de les 14.15 hores.

Vot no presencial, segons les següents instruccions:

VOT NO PRESENCIAL

(Segons el que es disposa en l’article 14 del Decret 93/2016 de 22 de juliol de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport)

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, tant en aquesta web com en consergeria del propi centre estaran a la disposició de pares/mares les paperetes de vot. El nombre màxim de persones candidates que poden ser votades en aquesta ocasió per al sector de mares i pares és de2 .

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar abans del dia de la votació a l’adreça del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.