Info Selectivitat 2024

Documentació important:

NOTES:

  • La matrícula es realitzarà en l’horari assignat segons grup i cognoms de l’alumnat (mirar document “Instruccions PAU”)
  • Cal presentar documentació en el moment de matrícula. La informació està en el document “Instruccions PAU”.

Altres enllaços d’interés:

Calendari exàmens

Calendari PAU

Calendari PAU (taula)

Instruccions per a la matrícula

Preinscripció universitària

Informació general (pàgina gva)