Pla d’estudis 2BATX

2° BATX. Modalitat de Ciències

Caràcter Bloqueig Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Història d’Espanya 3
Llengua Castellana i Literatura II 3
Anglés II 3
Troncal general de modalitat Matemàtiques II 4
Específiques Història de la Filosofia 3
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura II 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció de modalitat (triar dues) Física 4
Química 4
Dibuix tècnic II 4
Biologia 4
Geologia 4
Específiques d’opció

(triar una)

Ciències de la Terra 4
Dibuix artístic II 4
Fonaments d’administració i gestió 4
Història de la música i la dansa 4
Psicologia 4
Francés (Segon idioma) II 4
Tecnologia industrial II 4
Tecnologies de la informació i comunicació II 4
Religió 4
Assignatura troncal no cursada 4
Lliure configuració autonòmica (voluntària) Educació físicodeportiva i salut 2
TOTAL hores / setmana 32 o 34h

2° BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari d’Humanitats

Caràcter Bloqueig Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Història d’Espanya 3
Llengua Castellana i Literatura II 3
Anglés II 3
Troncal general de modalitat Llatí II 4
Específiques Història de la Filosofia 3
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura II 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció de modalitat (triar dues) Grec II 4
Economia de l’empresa 4
Geografia 4
Història de l’art 4
Específiques d’opció

(triar una)

Ciències de la Terra 4
Dibuix artístic II 4
Fonaments d’administració i gestió 4
Història de la música i la dansa 4
Psicologia 4
Francés (Segon idioma) II 4
Tecnologia industrial II 4
Tecnologies de la informació i comunicació II 4
Religió 4
Assignatura troncal no cursada 4
Lliure configuració autonòmica (voluntària) Educació físicodeportiva i salut 2
TOTAL hores / setmana 32 o 34h

2° BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari de Ciències Socials

Caràcter Bloqueig Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Història d’Espanya 3
Llengua Castellana i Literatura II 3
Anglés II 3
Troncal general de modalitat Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II 4
Específiques Història de la Filosofia 3
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura II 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció de modalitat (triar dues) Grec II 4
Economia de l’empresa 4
Geografia 4
Història de l’art 4
Específiques d’opció

(triar una)

Ciències de la Terra 4
Dibuix artístic II 4
Fonaments d’administració i gestió 4
Història de la música i la dansa 4
Psicologia 4
Francés (Segon idioma) II 4
Tecnologia industrial II 4
Tecnologies de la informació i comunicació II 4
Religió 4
Assignatura troncal no cursada 4
Lliure configuració autonòmica (voluntària) Educació físicodeportiva i salut 2
TOTAL hores / setmana 32 o 34h