Pla d’estudis 2BATX

2° BATX. Modalitat de Ciències

CaràcterBloqueigMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsHistòria d’Espanya3
Llengua Castellana i Literatura II3
Anglés II3
Troncal general de modalitatMatemàtiques II4
EspecífiquesHistòria de la Filosofia3
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura II3
Tutoria1
OpcionalsTroncal d’opció de modalitat (triar dues)Física4
Química4
Dibuix tècnic II4
Biologia4
Geologia4
Específiques d’opció

(triar una)

Ciències de la Terra4
Dibuix artístic II4
Fonaments d’administració i gestió4
Història de la música i la dansa4
Psicologia4
Francés (Segon idioma) II4
Tecnologia industrial II4
Tecnologies de la informació i comunicació II4
Assignatura troncal no cursada4
Lliure configuració autonòmica (voluntària)Educació físicodeportiva i salut2
TOTAL hores / setmana32 o 34h

2° BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari d’Humanitats

CaràcterBloqueigMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsHistòria d’Espanya3
Llengua Castellana i Literatura II3
Anglés II3
Troncal general de modalitatLlatí II4
EspecífiquesHistòria de la Filosofia3
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura II3
Tutoria1
OpcionalsTroncal d’opció de modalitat (triar dues)Grec II4
Economia de l’empresa4
Geografia4
Història de l’art4
Específiques d’opció

(triar una)

Ciències de la Terra4
Dibuix artístic II4
Fonaments d’administració i gestió4
Història de la música i la dansa4
Psicologia4
Francés (Segon idioma) II4
Tecnologia industrial II4
Tecnologies de la informació i comunicació II4
Assignatura troncal no cursada4
Lliure configuració autonòmica (voluntària)Educació físicodeportiva i salut2
TOTAL hores / setmana32 o 34h

2° BATX. Modalitat d’Humanitats i CC.SS.

Itinerari de Ciències Socials

CaràcterBloqueigMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsHistòria d’Espanya3
Llengua Castellana i Literatura II3
Anglés II3
Troncal general de modalitatMatemàtiques aplicades a les Ciències Socials II4
EspecífiquesHistòria de la Filosofia3
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura II3
Tutoria1
OpcionalsTroncal d’opció de modalitat (triar dues)Grec II4
Economia de l’empresa4
Geografia4
Història de l’art4
Específiques d’opció

(triar una)

Ciències de la Terra4
Dibuix artístic II4
Fonaments d’administració i gestió4
Història de la música i la dansa4
Psicologia4
Francés (Segon idioma) II4
Tecnologia industrial II4
Tecnologies de la informació i comunicació II4
Assignatura troncal no cursada4
Lliure configuració autonòmica (voluntària)Educació físicodeportiva i salut2
TOTAL hores / setmana32 o 34h