Tecnologies de la informació i la comunicació II 2Batx

DEPARTAMENT DE INFORMÀTICA

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) són una assignatura optativa orientada a qualsevol modalitat de Batxillerat tant al Batxillerat de Ciències com al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials en qualsevol dels dos itineraris.

¿QUIÉN DEBERÍA ELEGIR TIC?

Aquells alumnes i alumnes que vulguen cursar posteriorment estudis d’Enginyeria Informàtica, Robòtica, Multimèdia,  Bioinformàtica i, en general, qualsevol Enginyeria.

També als Cicles Formatius  de la família professional d’Informàtica com  Administració de Sistemes Informàtics en xarxa (ASIR), Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i/o Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW).

Quant a les modalitats de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, els estudis universitaris posteriors inclouen una part de tractament digital de dades, maneig d’ofimàtica avançada, etc., per la qual cosa, l’adquisició de coneixements TIC també resulta beneficiosa.

PER QUÈ TRIAR TIC?

Perquè la formació en l’àrea d’Informàtica de l’alumne:

 • Desenrotlla destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir nous coneixements.
 • Fomenta l’autonomia i la iniciativa personal a l’aprendre a buscar i seleccionar la informació més rellevant. Millora hàbits de treball tant a nivell individual com en equip.
 • Contribuïx al desenrotllament de la creativitat i l’expressió artística a través de mitjans digitals.
 • Incrementa l’interés i la motivació al permetre als alumnes i alumnes aprendre d’una manera més atractiva i divertida.

CONEIXEMENTS o REQUISITS PREVIS

Coneixements bàsics de navegació per internet i d’ofimàtica.

¿QUÉ ES TREBALLA EN L’AULA?

 • Introducció a la programació.
 • Programació estructurada en Python.
 • Programació Orientada a objectes i entorns de desenrotllament.
 • Xarxes d’ordinadors.
 • Seguretat en les xarxes.
 • La web social.
 • Disseny de pàgines Web
 • Creació i manteniment de blogs.

METODOLOGIA

L’assignatura és totalment pràctica, amb ús de l’ordinador com a ferramenta de treball.