Història de la música i la dansa 2Batx

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA  2n DE BATXILLERAT

(ASSIGNATURA ESPECÍFICA A TRIAR)

 

ACTIVITATS

 

 • Activitats destinades a aprofundir en el coneixement dels elements de la música.
 • Activitats destinades a gaudir de l’audició musical.
 • Activitats destinades al coneixement de les principals manifestacions musicals i a la seua relació amb l’època històrica en què es van produir.

 

CONEIXEMENTS PREVIS

Els coneixements que has adquirit durant l’ESO són suficients. No és necessari haver cursat Música en 4t d’ESO o en 1r de Batxillerat,encara que, si ho has fet, pots completar la teua formació musical.

 

QUI HAN DE TRIAR-LA?

Qualsevol alumne o alumna perquè la música:

 • Fomenta el coneixement cultural i social del nostre entorn a través de les manifestacions artístiques que es venen i s’han vingut produint
 • Proporciona satisfacció personal
 • Millora capacitats intel·lectuals, com la memòria i la concentració
 • Desenvolupa la nostra creativitat
 • Millora les nostres habilitats socials mitjançant la interpretació en grup

A més, des d’un punt de vista professional hi ha múltiples oficis relacionats amb la música:

 • Oficis específicament musicals: intèrpret, compositor, constructor d’instruments…
 • Àmbit de les tecnologies i la comunicació: Organitzador d’espectacles, Tècnic de So, Tècnic d’Enregistrament, Productor discogràfic, Administrador de serveis Web musicals, Creador de programari musical…
 • Àmbit de la pedagogia i investigació: Periodista musical, Crític musical, Musicòleg, Professor de música, Músicoterapeuta…

 

METODOLOGIA

L’aprenentatge del llenguatge musical es realitza a través de l’escolta i de la realització de treballs i projectes d’investigació sobre aspectes relacionats amb les manifestacions musicals desenvolupades al llarg de la història.