Ciències de la Terra 2Batx

ACTIVITATS

VISUALITZACIÓ I COMENTARI DE VÍDEOS RELACIONATS AMB LA MATÈRIA, ANÀLISI DE RETALLADES DE PREMSA QUE TRACTEN TEMES AMBIENTALS.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

NO HI HA REQUISITS INDISPENSABLES.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

ALUMNES QUE VULGUEN CURSAR BIOLOGIA, GEOLOGIA, CIÈNCIES MEDIAMBIENTALS, DRET, ARQUITECTURA, OBRES PÚBLIQUES…

CONTINGUTS

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS DIFERENTS SISTEMES TERRESTRES, IMPACTES AMBIENTALS, TRACTAMENT DE RESIDUS, RECURSOS NATURALS.