Dibuix artístic II 2Batx

ACTIVITATS

FONAMENTALMENT TREBALLS EN ELS QUALS EL DIBUIX, LA CREATIVITAT I EL COLOR SIGUEN FONAMENTALS EN LA SEUA ELABORACIÓ.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

ALUMNES/AS AMB CERTA EXPERIÈNCIA I HABILITAT EN EL DIBUIX.

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

ALUMNES QUE VULGUEN CURSAR  ESTUDIS RELACIONATS AMB EL DISSENY GRÀFIC, LA PUBLICITAT, L’ESCENAGRAFÍA, EL CÒMIC, LA MODA, EL DIBUIX D’IL·LUSTRACIÓ I LES BELLES ARTS EN GENERAL.

CONTINGUTS

TÈCNIQUES DE DIBUIX, GRANS ARTISTES DEL   SEGLE XX, LA FIGURA HUMANA, EL NU, EL RETRAT, EL PAISATGE URBANO

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

UTILITZAR CORRECTAMENTELOS MATERIALS I PROCEDIMENTS, FER UN ÚS ADEQUAT DELS CONCEPTES ESTUDIATS I ENTREGAR TOTS ELS TREBALLS EN LA DATA  PREVISTA