Orientació a les proves d’accés a FP (2023)

A més a més de la informació que sempre es pot demanar al Departament d’Orientació, a partir del 9 de març comptem  amb el següent professorat per orientar/informar al nostre alumnat sobre les proves d’accés a grau mitjà i superior (calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació i possibilitat d’exempció de les dites proves):

Professor/a

lloc

horari

Quico Galiana Llorca

Direcció d’estudis d’FP

Dilluns, 16:55

A partir del 18 d’abril comptem també amb el següent professorat per ajudar a preparar alguna part de les proves d’accés a grau mitjà, principalment:

Professor/a

lloc

horari

Part o apartat

Xavi Guill

Dijous, 12h a 14h

Parts lingüística i Social

Jordi Alemany

Dijous de 8h a 9:50h

Part Científico-matemàtica-tècnica