Segona reunió amb pares 2021

A partir d’enguany, després de la primera avaluació amb notes convocarem els pares dels alumnes d’ESO per donar-los pautes de millora. Enguany hem hagut de decidir primer quina informació donar en aquestes reunions, raó per la qual les fem a finals de febrer.

En aquestes reunions donarem la següent informació:

Poc abans d’anar a fer les pràctiques, convocarem els pares dels alumnes de FPB per parlar-los del final de curs i els tràmits que cal fer si volen continuar altres tipus d’estudis. Hem fet/hi farem arribar la següent informació:

Després de la segona avaluació, tornarem a convocar els pares de l’alumnat d’ESO per parlar-los del final de curs i els tràmits que cal fer si volen continuar altres tipus d’estudis. Fins ara, no convocàvem aquesta reunió per a primer i segon d’ESO. Fa dos cursos hi vam fer arribar la següent informació: