Admissió curs 2019-2020

E.S.O.

L'alumnat de 6é de Primària procedent del centre adscrit no haurà de participar en el procediment d'admissió.

La resta d'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada, haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

Recordeu que en la sol·licitud heu de posar un correu electrònic i telèfon de contacte vàlids (en el correu electrònic rebreu les instruccions per a consultar telemàticament el resultat de l'adjudicació).

Batxiller
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS)
Formació professional bàsica (FPB)

Normativa

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en les ensenyances d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior.

Tota aquesta normativa, així com la resolució de cada Director Territorial on s'estableix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.