Departament de sanitat

Membres (curs 2021-2022)

 • Cap de Departament: Santatecla Fayos, Charo. Horari d’atenció: dijous de 18:10 a 19:05 h.
 • Alonso Guillem, Jose Luis. Horari d’atenció: dimecres de 09:50 a 10:45h.
 • Aleixandre Gil, Mª José. Horari d’atenció: dijous de 16:00 a 16:55 h.
 • Álvarez Sánchez, Noelia. Horari d’atenció: dilluns de 11:10 a 12:05 h.
 • Arnau Paradís, Rosa. Horari d’atenció: dimecres de 16:10 a 17:05 h.
 • Arnau Saz, Vicent. Horari d’atenció: dimarts de 16:55h a 17:50h.
 • Balaguer Moreno, Alejandra. Horari d’atenció: dilluns de 11:10 a 12:05h.
 • Bargues Martínez, Laura. Horari d’atenció: dijous de 15:05 a 16:00 h.
 • Beser Catalan, Eva. Horari d’atenció: dijous de 13:00 a 13:55 h.
 • Bielsa Franch, Inmaculada. Horari d’atenció: dimarts de 13:00 a 13:55 h.
 • Blasco Muñoz, Neus. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05h.
 • Buendía Sánchez, María. Horari d’atenció: divendres de 18:10 a 19:05 h.
 • Bueno Abellán, Virginia. Horari d’atenció: divendres de 09:50 a 10:45 h.
 • Casanova Calatayud, Victor. Horari d’atenció: dijous de 08:55 a 09:50 h.
 • Carrilero Ferrer, Javier. Horari d’atenció: dilluns de 15:05 a 16:00 h.
 • Cirre Iborra, Àlvar. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Climent Perea, Carmen. Horari d’atenció: dilluns de 13:00 a 13:55 h.
 • Colonques Bellmunt, Jordi. Horari d’atenció: dilluns de 16:00 a 16:55 h.
 • Company Vázquez, Patricia. Horari d’atenció: dilluns de 15:05 a 16:00 h.
 • De Salvador Reina, Andrea. Horari d’atenció: dijous de 16:55 a 17:50 h.
 • Domínguez Climent, Silvana. Horari d’atenció: dimarts de 16:55 a 17:50 h.
 • Ezcurra Suarez De Lezo, Francisco. Horari d’atenció: dilluns de 16:00 a 16:55 h
 • Felipe Mesa, Raquel. Horari d’atenció: dimecres de: 19:05 a 20:00h. ( Calvo Andreu, Teresa)
 • Ferrando Vidal, Mª Teresa. Horari d’atenció: dimarts de 15:05 a 16:00h.
 • García Remohí, Mª Pilar. Horari d’atenció: dijous de 16:00 a 16:55 h.
 • Gasch Mallol, Susana. Horari d’atenció: dimecres de 16:00 a 16:55 h.
 • Gilabert Pérez, Alba. Horari d’atenció: dimecres de 13:00 a 13:55 h.
 • Gimeno Palanca, Manuel. Horari d’atenció: dilluns de 18:10 a 19:05 h.
 • Ginabreda Comes, Mª Adela. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00 h.
 • Gonzalez Calixto, Mª Carmen. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • González-Carrión Mateu, Mª Gema. Horari d’atenció: dimarts de 09:50 a 10:45 h.
 • González Safont, Clara. Horari d’atenció: dimarts de 19:05 a 20:00 h.
 • Gozalbo Casabo, Mónica Belén. Horari d’atenció: divendres de 08:55 a 09:50 h.
 • Honrubia Saez, Jose Juan. Horari d’atenció: dimecres de 08:55 a 09:50 h
 • Izquierdo Bargues, Rosa María. Horari d’atenció: dimarts de13:00 a 13:55 h.
 • Latorre Barreda, Sara. Horari d’atenció: dimarts de 19:05 a 20:00 h.
 • López Chofre, Irene. Horari d’atenció: dijous de 09:50 a 10:45 h.
 • Manrique Ferreres, Gracia. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00 h.
 • Marzo Más, Ana. Horari d’atenció: dijous de 09:50 a 10:45 h.
 • Martínez Tarazón, Vanesa. Horari d’atenció: dimecres de 16:00 a 16:55 h..
 • Mengual García, Silvia. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00 h.
 • Muñoz Navarro, Mireia. Horari d’atenció: dimecres de 16:55 a 17:50 h. ( García Nicolás, Alejandro)
 • Pons Gozalbo, Mª Ángeles. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00 h.
 • Puig, Elisa. Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05 h.
 • Ramírez Novillo, Icíar. Horari d’atenció: dimarts de 18:10 a 19:05 h.
 • Ràfols Garrit, Marina. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • Ribelles Badia, Juanjo. Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05 h.
 • Ríos Flor, Otilia. Horari d’atenció: dijous de 18:10 a 19:05 h.
 • Saborit Morte, Juan. Horari d’atenció: dilluns de 18:10 a 19:05 h.
 • Sáez Martínez, Séfora. Horari d’atenció: dimecres de 9:50 a 10:45 h.
 • Safont Recatalà, Berta. Horari d’atenció: dimarts de 12:05 a 13:00 h.
 • Salvador Gil, Vanesa. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Salvador Monferrer, Lorena. Horari d’atenció: dijous de 14:05 a 15:00 h.
 • Saura Centelles, Vanessa. Horari d’atenció: divendres de 15:05 a 16:00 h.
 • Sánchez Vilalta, Ricardo Manuel. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • Selfa Esteve, Mª Isabel. Horari d’atenció: dimarts de 12:05 a 13:00 h.
 • Solaesa Gallego, Jorge. Horari d’atenció: dimecres de 16:00 a 16:55 h.
 • Sorribes Portalés, Amparo. Horari d’atenció: dijous de 09:50 a 10:45 h.
 • Valiente Gómez, Amalia. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Velasco Faus, Cristina. Horari d’atenció: dimecres de 16:00 a 16:55 h.

Matèries impartides.

 • CFGM:
  • TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:
   • Operacions administratives i documentació sanitària.
   • Tècniques bàsiques d’infermeria.
   • Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
   • Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
   • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
  • TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES:
   • Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
   • Dotació sanitària.
   • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
   • Evacuació i trasllat de pacients.
   • Suport psicològic en situacions d’emergència.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Logística sanitària en emergències.
   • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.
   • Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.
   • Teleemergències.
  • TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:
   • Disposició i venda de productes.
   • Dispensació de productes parafarmacèutics.
   • Operacions bàsiques de laboratori.
   • Promoció de la salut.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Oficina de farmàcia.
   • Dispensació de productes farmacèutics.
   • Formulació magistral.
   • Primers auxilis.
 • CFGS:
  • TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Necròpsies.
   • Processament citològic i tissular.
   • Citologia ginecològica.
   • Citologia general.
   • Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES:
   • Gestió de pacients.
   • Terminologia clínica i patologia.
   • Extracció de diagnòstics i procediments.
   • Arxiu i documentació sanitaris.
   • Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Codificació sanitària.
   • Atenció psicosocial al pacient/usuari.
   • Validació i explotació de dades.
   • Gestió administrativa sanitària.
   • Projecte de documentació i administració sanitàries.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Anàlisi bioquímica.
   • Tècniques d’immunodiagnòstic.
   • Microbiologia clínica.
   • Tècniques d’anàlisi hematològica.
   • Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.