Departament de sanitat

Membres (curs 2023-2024)

 • Cap de Departament: Santatecla Fayos, Charo. Horari d’atenció: dimecres de 16:00h fins 16:55h.
 • Alapont Vera, Ana (Alejandra Gómez Palomo). Horari d’atenció: dijous de 11:00h fins 12:05h.
 • Alonso Guillem, Jose Luis. Horari d’atenció: divendres de 18:10h fins 19:05h.
 • Aleixandre Gil, Mª José. Horari d’atenció: dimarts de 19:05h fins 20:00h
 • Álvarez Sánchez, Noelia. Horari d’atenció: dilluns de 11:10h fins 12:05h.
 • Antolí Santolaria, Lluís(Alba Sanchis Serrano) . Horari d’atenció: dijous de 18:10h fins 19:05h.
 • Arnau Paradís, Rosa. Horari d’atenció: dijous de 20:00h fins 20:55h
 • Aulló Temprado, Elisa. Horari d’atenció: dilluns de 13:00h fins 13:55h
 • Balaguer Moreno, Alejandra. Horari d’atenció: dijous de 13:00h fins 13:55h
 • Bielsa Franch, Inmaculada. Horari d’atenció: dimarts de 13:00h fins 13:55h
 • Blasco Muñoz, Neus. Horari d’atenció: dijous de 19:05h fins 20:00h
 • Buendía Sánchez, María. Horari d’atenció: divendres de 16:55h fins 17:50h
 • Bueno Abellán, Virginia. Horari d’atenció:
 • Cano Puig, Sara. Horari d’atenció:
 • Casanova Calatayud, Victor. Horari d’atenció:
 • Carrilero Ferrer, Javier. Horari d’atenció:
 • Cirre Iborra, Àlvar. Horari d’atenció:
 • Climent Perea, Carmen. Horari d’atenció:
 • Coll Puig, David. Horari d’atenció:
 • Company Vázquez, Patricia. Horari d’atenció:
 • Esteller Agustí, Noemí. Horari d’atenció:
 • Febrer Conde, Alfons. Horari d’atenció:
 • Ferrando Vidal, Mª Teresa. Horari d’atenció:
 • Galván Martínez, Paula. Horari d’atenció:
 • Gamero Navarro, Ignacio. Horari d’atenció:
 • Gasch Mallol, Susana. Horari d’atenció:
 • Ginabreda Comes, Mª Adela. Horari d’atenció:
 • Gonzalez Calixto, Mª Carmen. Horari d’atenció:
 • González-Carrión Mateu, Mª Gema. Horari d’atenció:
 • Guinot Enguídanos, Javier. Horari d’atenció:
 • Honrubia Saez, Jose Juan. Horari d’atenció:
 • Izquierdo Bargues, Rosa María. Horari d’atenció:
 • López García, María José. Horari d’atenció:
 • Manrique Ferreres, Gracia. Horari d’atenció:
 • Marzo Más, Ana. Horari d’atenció:
 • Martínez Tarazón, Vanesa. Horari d’atenció:
 • Medall Roca, Natalia. Horari d’atenció:
 • Millares Rubio, Carlos. Horari d’atenció:
 • Muñoz Torrijos, Rafael. Horari d’atenció:
 • Pons Gozalbo, Mª Ángeles. Horari d’atenció:
 • Puig Mol, Elisa. Horari d’atenció:
 • Ràfols Garrit, Marina. Horari d’atenció:
 • Ribelles Badia, Juanjo. Horari d’atenció:
 • Ríos Flor, Otilia. Horari d’atenció:
 • Saborit Morte, Juan. Horari d’atenció:
 • Sáez Martínez, Séfora. Horari d’atenció:
 • Safont Recatalà, Berta. Horari d’atenció:
 • Salvador Gil, Vanesa. Horari d’atenció:
 • Salvador Monferrer, Lorena. Horari d’atenció:
 • Sánchez Bertolín, Raquel. Horari d’atenció:
 • Sanjuan Jover, Jordi. Horari d’atenció:
 • Selfa Esteve, Mª Isabel. Horari d’atenció:
 • Sempere Roig, Raquel. Horari d’atenció:
 • Solaesa Gallego, Jorge. Horari d’atenció:
 • Sorribes Portalés, Amparo. Horari d’atenció:
 • Sos Vilanova, Irene. Horari d’atenció:
 • Taberner Cerezo, Aina. Horari d’atenció:
 • Valiente Gómez, Amalia. Horari d’atenció:
 • Valls Segarra, Luis. Horari d’atenció:
 • Velasco Faus, Cristina. Horari d’atenció:

Matèries impartides.

 • CFGM:
  • TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:
   • Operacions administratives i documentació sanitària.
   • Tècniques bàsiques d’infermeria.
   • Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
   • Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
   • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
  • TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES:
   • Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
   • Dotació sanitària.
   • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
   • Evacuació i trasllat de pacients.
   • Suport psicològic en situacions d’emergència.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Logística sanitària en emergències.
   • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.
   • Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.
   • Teleemergències.
  • TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:
   • Disposició i venda de productes.
   • Dispensació de productes parafarmacèutics.
   • Operacions bàsiques de laboratori.
   • Promoció de la salut.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Oficina de farmàcia.
   • Dispensació de productes farmacèutics.
   • Formulació magistral.
   • Primers auxilis.
 • CFGS:
  • TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Necròpsies.
   • Processament citològic i tissular.
   • Citologia ginecològica.
   • Citologia general.
   • Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES:
   • Gestió de pacients.
   • Terminologia clínica i patologia.
   • Extracció de diagnòstics i procediments.
   • Arxiu i documentació sanitaris.
   • Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Codificació sanitària.
   • Atenció psicosocial al pacient/usuari.
   • Validació i explotació de dades.
   • Gestió administrativa sanitària.
   • Projecte de documentació i administració sanitàries.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Anàlisi bioquímica.
   • Tècniques d’immunodiagnòstic.
   • Microbiologia clínica.
   • Tècniques d’anàlisi hematològica.
   • Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.