Departament de sanitat

Membres (curs 2021-2022)

 • Cap de Departament: Santatecla Fayos, Charo. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Alcaide Peixó, Vicent. Horari d’atenció: dimarts de 13:00 a 13:55h.
 • Aleixandre Gil, Mª José. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05 h.
 • Álvarez Sánchez, Noelia. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00 h.
 • Arnau Paradís, Rosa. Horari d’atenció: dimecres de 16:00 a 16:55 h.
 • Andrés Costa, Mª Jesús (Gomez Palomo, Alejandra). Horari d’atenció: dilluns de 16:00h a 16:55h.
 • Balaguer Moreno, Alejandra. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00h.
 • Barber Ballester, Fani. Horari d’atenció: dijous de 19:05 a 20:00h.
 • Bargues Martínez, Laura. Horari d’atenció: dijous de 18:10 a 19:05 h.
 • Bielsa Franch, Inmaculada. Horari d’atenció: divendres de 8:55 a 9:50h.
 • Blasco muñoz, Neus. Horari d’atenció: dimecres de 19:05 a 20:00h.
 • Buendía Sánchez, María. Horari d’atenció: dimarts de 16:00 a 16:55 h.
 • Bueno Abellán, Virginia. Horari d’atenció: dilluns de 8:55 a 9:50 h.
 • Carques Valera, Sonia. Horari d’atenció: dilluns de 18:10 a 19:05 h.
 • Casanova Calatayud, Victor. Horari d’atenció: dimecres de 11:10 a 12:05 h.
 • Castelló Vico, Toni. Horari d’atenció: dijous de 13:00 a 13:55 h.
 • Climent Perea, Carmen. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50 h.
 • Davia López, Raúl. Horari d’atenció: dimartes de 15:05 a 16:00 h.
 • De Haro Pérez, Eva. Horari d’atenció: dilluns de 13:00 a 13:55 h.
 • Domínguez Climent, Silvana. Horari d’atenció: dijous de 18:10 a 19:05 h.
 • Ezcurra Suarez De Lezo, Francisco. Horari d’atenció: dijous de 14:05 a 15:00 h
 • Garcés Tormo, Jose Ramón. Horari d’atenció: dimecres de 11:10 a 12:05 h.
 • Garriga Cabo, Pedro. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Gasch Mallol, Susana. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • Ginabreda Comes, Mª Adela. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50 h.
 • Gonzalez Calixto, Mª Carmen. Horari d’atenció: dimarts de 18:10 a 19:05 h.
 • González-Carrión Mateu, Mª Gema. Horari d’atenció: dillun de 13:00 a 13:55 h.
 • Gozalbo Casabo, Mónica Belén. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Guillem Los Santos, Ann. Horari d’atenció: dilluns de 12.05 a 13:00 h.
 • Honrubia Saez, Jose Juan. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Izquierdo Bargues, Rosa María. Horari d’atenció: dimartes de 9:50 a 10:45 h.
 • Izquierdo Durbá, Jose Javier. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Manrique Ferreres, Gracia. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Marcos Rosado, Ana. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00 h.
 • Martínez Guaita, Sandra. Horari d’atenció: dijous de 16:55 a 17:50 h.
 • Martínez Tarazón, Vanesa. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Mengual García, Silvia. Horari d’atenció: dilluns de 9:50 a 10:45 h.
 • Molina Udaeta, Elena. Horari d’atenció: dijous de 8:55 a 9:50 h.
 • Muñoz Navarro, Mireia. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00 h.
 • Muñoz Torrijos, Rafael. Horari d’atenció: dilluns de 16:55 a 17:50 h.
 • Planells Pérez, Rocío. Horari d’atenció: dimecres de 18:10 a 19:05 h.
 • Pons Gozalbo, Mª Ángeles. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00 h.
 • Puig, Elisa. Horari d’atenció: dijous de 13:00 13:55 h.
 • Ràfols Garrit, Marina. Horari d’atenció: dimecres de 16:55 a 17:50 h.
 • Ribelles Badia, Juanjo. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00 h.
 • Ríos Flor, Otilia. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Sáez Martínez, Séfora. Horari d’atenció: dimecres de 9:50 a 10:45 h.
 • Safont Recatalá, Berta. Horari d’atenció: dilluns de 11:10 a 12:05 h.
 • Salvador Monferrer, Lorena. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05 h.
 • Sanmartin Mayor, Pilar. Horari d’atenció: dimartes de 14:05 a 15:00 h.
 • Sánchez Vilalta, Ricardo Manuel. Horari d’atenció: divendres de 16:55 a 17:50 h.
 • Selfa Esteve, Mª Isabel (Saura Centelles Vanessa). Horari d’atenció: dimarts de 16:55 a 17:50 h.
 • Solaesa Gallego, Jorge. Horari d’atenció: dijous de 15:05 a 16:00 h.
 • Sorribes Portalés, Amparo. Horari d’atenció: dillun de 18:10 a 19:05 h.
 • Taberner, Aina. Horari d’atenció: dimarts de 16:55 a 17:50 h.
 • Valiente Gómez, Amalia. Horari d’atenció: divendres de 16:00 a 16:55 h.

Matèries impartides.

 • CFGM:
  • TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:
   • Operacions administratives i documentació sanitària.
   • Tècniques bàsiques d’infermeria.
   • Higiene del medi hospitalari i neteja de material.
   • Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
   • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.
  • TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES:
   • Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
   • Dotació sanitària.
   • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
   • Evacuació i trasllat de pacients.
   • Suport psicològic en situacions d’emergència.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Logística sanitària en emergències.
   • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.
   • Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.
   • Teleemergències.
  • TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:
   • Disposició i venda de productes.
   • Dispensació de productes parafarmacèutics.
   • Operacions bàsiques de laboratori.
   • Promoció de la salut.
   • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
   • Oficina de farmàcia.
   • Dispensació de productes farmacèutics.
   • Formulació magistral.
   • Primers auxilis.
 • CFGS:
  • TÈCNIC SUPERIOR EN ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Necròpsies.
   • Processament citològic i tissular.
   • Citologia ginecològica.
   • Citologia general.
   • Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES:
   • Gestió de pacients.
   • Terminologia clínica i patologia.
   • Extracció de diagnòstics i procediments.
   • Arxiu i documentació sanitaris.
   • Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Codificació sanitària.
   • Atenció psicosocial al pacient/usuari.
   • Validació i explotació de dades.
   • Gestió administrativa sanitària.
   • Projecte de documentació i administració sanitàries.
  • TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC:
   • Gestió de mostres biològiques.
   • Tècniques generals de laboratori.
   • Biologia molecular i citogenètica.
   • Fisiopatologia general.
   • Anàlisi bioquímica.
   • Tècniques d’immunodiagnòstic.
   • Microbiologia clínica.
   • Tècniques d’anàlisi hematològica.
   • Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Programacions.