Departament de geografia i història

Membres (curs 2022-2023)

 • Cap de departament: Xelo Albella Pesudo. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50
 • Professora: Inmaculada Marzal Díaz. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05
 • Professora: Laura Cerro. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00
 • Professora: Ester Joya. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00
 • Professora: Nerea Bautista. Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00
 • Professor Adrian Garcia: Horari d’atenció: dilluns de 11:10 a 12:05

Matèries impartides.

 • Ciències Socials: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO
 • Història del Món Contemporani: 1BATXILLERAT HUMANÍSTIC
 • Història d’Espanya: 2BATXILLERAT
 • Història de l’Art: 2 BATXILLERAT
 • Geografia: 2 BATXILLERAT

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO
 • La recuperació de l’assignatura de 1 ESO es realitzarà mitjançant el lliurament d’un dossier d’activitats a la professora o professor actual.
 • Recuperació 2ESO i 3ESO
 • La recuperació de les pendents de 2n i 3r d’ESO es realitzarà mitjançant dos exàmens. Els professors actuals informaran l’alumnat de la matèria que han de preparar per a cada examen.
 • Recuperació de Història del Món Contemporani de 1r de batxiller.
 • La recuperació d’aquesta matèria es realitzarà mitjançant dos exàmens que inclouran tota la matèria impartida durant el curs 2021-22. A més s’aniran lliurant activitats durant tot el curs.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2022-2023.

Estaran recollides en el departament d’extraescolars.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.