Departament de geografia i història

Membres (curs 2021-2022)

 • Cap de departament: Inmaculada Marzal Díaz. Horari d’atenció: dijous de 11:10 a 12:05.
 • Professora: Xelo Albella Pesudo. Horari d’atenció: divendres de 8:55 a 9:50
 • Professora: Laura Cerro. Horari d’atenció: dimarts de 8:00 a 8:55
 • Professor: Germán Clemente. Horari d’atenció: divendres de 8:55 a 9:50
 • Professora: Susana Robert. Horari d’atenció: dimarts de 12:05 a 13:00

Matèries impartides.

 • Ciències Socials: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO
 • Història del Món Contemporani: 1BATXILLERAT HUMANÍSTIC
 • Història d’Espanya: 2BATXILLERAT
 • Història de l’Art: 2 BATXILLERAT
 • Geografia: 2 BATXILLERAT

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO
 • La recuperació de l’assignatura de 1 ESO es realitzarà mitjançant el lliurament d’un dossier d’activitats a la professora o professor actual fins el 19 de gener de 2022.
 • Recuperació 2ESO i 3ESO
 • La recuperació de les pendents de 2n i 3r d’ESO es realitzarà mitjançant dos exàmens. El primer, el dia 19 de gener de 2022 a les 14’15 h en l’aula d’usos múltiples i, el segon, el dia 6 d’abril a les 18:00 h al mateix lloc. Els professors actuals informaran l’alumnat de la matèria que han de preparar per a cada examen.
 • Recuperació de Història del Món Contemporani de 1r de batxiller.
 • La recuperació d’aquesta matèria es realitzarà mitjançant un únic examen que inclourà tota la matèria impartida durant el curs 2020-21. Aquest examen tindrà lloc el dia 19 de gener de 2022 a les 14:15h a l’aula d’usos múltiples.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2021-2022.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.