Departament de geografia i història

Membres (curs 2023-2024)

 • Cap de departament: Xelo Albella Pesudo. Horari d’atenció: dijous d’11.10 a 12.05. TUTORA: 2n BACH
 • Professora: Inmaculada Marzal Díaz. Horari d’atenció: divendres de 9.50 a 10.45. TUTORA: 3r A
 • Professora: Paula Gimeno. Horari d’atenció: divendres d’11.10 a 12.05. TUTORA: 1r BB
 • Professora: Ester Joya. Horari d’atenció: dimarts d’11.10 a 12.05
 • Professor: Sergio Tárrega. Horari d’atenció: dilluns d’11.10 a 12.05 TUTOR: 2n AA

Matèries impartides.

 • Ciències Socials: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO
 • Història del Món Contemporani: 1BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL.
 • Història d’Espanya: 2BATXILLERAT
 • Història de l’Art: 2 BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL.
 • Geografia: 2 BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL.

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà segons el següent calendari:

 • Recuperació pendents 1ESO
 • La recuperació de l’assignatura de 1 ESO es realitzarà mitjançant el lliurament d’un dossier d’activitats a la professora o professor actual.
 • Recuperació pendents 2ESO i 3ESO
 • La recuperació de les pendents de 2n i 3r d’ESO es realitzarà mitjançant dos exàmens. Els professors actuals informaran l’alumnat de la matèria que han de preparar per a cada examen. Els examens seran els dies 17 de gener i 17 d’abril de 2024 a les 14.10. Els professors informaran de l’aula de realització d’aquests.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2023-2024.

Estaran recollides en el departament d’extraescolars.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.