Consell escolar

Eleccions a Consell Escolar 2023-2024

Membres

Sector professorat
Inmaculada Marzal Díaz
Marta Barberà Mas
Cristina Bors Tomescu
Carmen Climent Perea
Ana Marzo Mas
Carlos Ramiro Calduch Otero
Victoria Garrido Campos
Sector mares/pares
Juan García Abad
Raquel Castillo Solsona
Eva Mª Barberà Zafra
María Lidón Morente Serrano
Inmaculada Miralles Tena
Sector alumnat
Mireia Belinchón Castillo
Iris Redón Vilar
Dina Antar Bensar
David Coto Valverde
Sector PAS
Rosario Porcar Manzano
Representat de l’Ajuntament
Maria Carbó Gas

Comissions

Comissió d’inclusió, igualtat i convivència
Dina Antar Bensar
Victoria Garrido Campos
Cristina Bors Tomescu
Marta Barberà Mas
Lidón Morente Serrano
Raquel Castillo Solsona
Raquel Morillo Ortiz
Mª Adela Ginabreda Comes
Rosa Romero Flores (coord. igualtat)

Comissió econòmica
Mª Adela Ginabreda Comes
Carlos Ramiro Calduch Otero
Ana Marzo Mas
Juan García Abad
Mireia Belinchón Castillo
Raquel Morillo Ortiz

Comissió pedagògica i d’activitats extraescolars i complementàries
Carmen Carceller Polo
Carmen Climent Perea
Inmaculada Marzal Díaz
David Coto Valverde
Iris Redón Vilar
Inmaculada Miralles Tena
Eva Mª Barberá Zafra
Raquel Morillo Ortiz
Mª Adela Ginabreda Comes