Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2022

Resolució de 15 de desembre  de 2021 (DOCV 21/12/2021).

Inscripcions: del 10 al 21 de Gener de 2022.

Realització proves: del 28 de març al 8 d’abril de 2022

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
  • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
  • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
  • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent de superar, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Durant l'actual curs 2021-2022 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en aquestes proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega