Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2023

Resolució de 19 de gener de 2023 (DOCV 25/01/2023).

Inscripcions: del 30 de gener al 10 de febrer de 2023

Realització proves: del 18 al 28 d'abril de 2023

Requisits de participació :

  • Per als títols de tècnic/a: tindre 18 anys
  • Per als títols de tècnic/a superior: tindre 20 anys o 19 anys si s'està en possessió del títol de tècnic/a.

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
  • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
  • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
  • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent de superar, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Durant l'actual curs 2022-2023 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en aquestes proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega