Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2019-2020

Davant la situació produïda pel coronavirus, els exàmens de les proves lliures queden ajornats fins a nou avís. Qualsevol novetat serà comunicada a través de la pàgina web.

Resolució de 15 d'octubre de 2019 (DOCV 23/10/2019).

Correcció d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2019 (DOCV 14/11/2019).

Inscripcions: del 4 al 15 de novembre de 2019, els dos inclosos.

Realització proves: del 30 de març al 8 d'abril de 2020.

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
  • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
  • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
  • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Segons  la Corrección d'errades publicada,  durant l'actual curs 2019-2020 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en estas proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega