Aneu a la barra d'eines

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2020-2021

Resolució de 21 de febrer de 2021 (DOCV 3/3/2021).

Inscripcions: del 26 d'abril  al 7 de maig de 2021 els dos inclosos.

Realització proves: del 11 al 22  d'octubre de 2021.

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
  • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
  • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
  • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent de superar, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Durant l'actual curs 2020-2021 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en estas proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega