Segons l'ensenyament pel qual vulgueu consultar les vacants, heu de fer clic en la caixa que corresponga al mateix. En la primera caixa trobareu les vacants d'Educació Infantil, Educación Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Escoles Oficials d'Idiomes. La segona correspon a tots els ensenyaments vinculats a la Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, Formació Professional Bàsica, FP Segona Oportunitat, FP Semipresencial o Programes Formatius de Qualificació Bàsica).