APP ASPROPACE

Somos un equipo multidisciplinar formado por 6 alumnos de la asignatura de Tecnología Industrial II del IES Matilde Salvador de Castelló: Ferran, Yating, Marc, Blanca, Walid y Leire. En colaboración con la fundación Aspropace hemos desarrollado la aplicación móvil “AsproAgenda”, con el objetivo de facilitar el transcurso de la jornada lectiva a toda su comunidad educativa. 

Aspropace es una asociación sin ánimo de lucro que nació en Castelló en 1979 con la finalidad de poner en funcionamiento un centro escolar y de rehabilitación para las personas afectadas con parálisis cerebral. 

El desarrollo de la aplicación lo hemos llevado a cabo desde el inicio del curso escolar 2021-2022. Nos hemos organizado dividiendo las tareas de diseño, comunicación o programación (que se ha llevado a cabo en AppInventor, un lenguaje de programación en bloques). La metodología que hemos seguido es ApS (Aprendizaje Servicio), la cual pretende que se aprenda haciendo un servicio a la comunidad.

En la actualidad, en el centro escolar de Aspropace la comunicación entre familias y educadores se realiza a través de una agenda en papel que el alumnado lleva en su mochila, ya que este llega al centro mediante transporte escolar. Esto supone una gran inversión de tiempo y esfuerzo tanto para las familias como para los educadores.  La solución que plantea “AsproAgenda” es un espacio dentro de la app para ver el comportamiento diario del alumno; un horario semanal de clases y un calendario con todos los eventos y actividades extraescolares, lo que sustituiría y mejoraría la actual agenda. 

Otra de las dificultades a las que se enfrenta el alumnado con parálisis cerebral es el tedioso acceso a la tecnología. Por ejemplo, todos los juegos que quieran utilizar deben de estar adaptados. Es por ello que “AsproAgenda” cuenta también con una sección dedicada al alumnado, la cual contiene juegos y audiocuentos. Todos ellos tienen un diseño simple, colores llamativos y pictogramas, que ayudan a su entretenimiento y mejora del aprendizaje. 

En definitiva, con AsproAgenda queremos que la comunicación entre familias y escuela se haga a tiempo real, así como ayudar también a la diversión del alumnado. Esta experiencia nos ha ayudado a ver que a pesar de nuestra juventud nuestras ideas y trabajo pueden contribuir a mejorar nuestra sociedad y hacerla más inclusiva. 

Difusión en los medios: 

 Períodico EL MUNDO  https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2022/05/07/62769366fdddff6a5e8b458a.html

Períodico MEDITERÁNEO

https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/05/19/asproagenda-matilde-salvador-aspropace-instituto-castellon-66273670.ht

VISITA #CONÉCTATEALAGUA DE FACSA

L’alumnat de 4t d’ESO ha visitat el projecte #conéctatealagua de FACSA. Aquesta és la segona iniciativa educativa i responsable que s’impulsa des de FACSA per continuar conscienciant sobre la importància de l’ús responsable de l’aigua com a recurs natural escàs i bàsic per a la vida i ampliar els coneixements en relació amb el cicle integral de l’aigua i la gestió.

Gràcies a la Realitat Virtual es recorre l’aigua al llarg de tot el procés natural i urbà i és una experiència molt divertida i enriquidora.

TALLER “EL CAMÍ DELS RESIDUS”

El dia 10 de novembre han vingut de l’associació recicla amb els cinc sentits per fer un taller de reciclatge a l’alumnat de 3r d’ESO.

En aquest taller se’ns ha explicat les avantatges del reciclatge i on han d’anar cadascun dels objectes quotidians.

Aula Aire Lliure IES Matilde Salvador

 

En l’actual crisi sanitària, resulta evident, i així ho avalen nombrosos estudis, el major contagi per COVID en espais tancats. Per aquest motiu en l’IES Matilde Salvador es va plantejar la idoneïtat de crear una aula a l’aire lliure aprofitant l’espai de l’hort escolar i la zona d’ombreig ja present.

 

Aquest projecte naix no sols com un fi en ell mateix, sinó com una eina d’aprenentatge actiu en el qual es va triar el curs de 2n d’ESO per a la seua realització, ja que coneixen les tècniques i els materials de construcció explicats en 1r i així poden desenvolupar els continguts d’expressió gràfica en fer l’esbós.

 

Amb la premissa de poder albergar a 20 alumnes amb una separació d’almenys metre i mig entre ells i una vegada aprovada la millor de les propostes, s’ha fet un pressupost amb diverses pàgines web de magatzems de construcció per tal de comprar el material més econòmic.

 

Setmana a setmana l’alumnat ha fet els fonaments, ha falcat els blocs, ha tallat i cargolat els taulons i finalment ha cobert el voltant d’aquesta aula per millorar la privacitat fins aconseguir el resultat final i que puga ser emprada per tota la comunitat educativa del centre.

 

Hui descansa el cotxe

HUI DESCANSA EL COTXE

Valentina Fullana Estela, Maria Calvo Bou, Alejandro Santos Negre i Oana Gabriela Lautaru, alumnes de l’IES Matilde Salvador han estat premiats en el concurs de “Hui descansa el cotxe” de la Generalitat Valenciana.

Han obtingut el premi per ser els qui més comentaris han aconseguit en la foto publicada a l’Instagram amb un lema reivindicatiu. En el següent enllaç es poden veure publicats tot l’alumnat premiat.

http://huidescansaelcotxe.gva.es/va/premiats-concurs-2019

SETMANA EUROPEA PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS (EWWR)

SETMANA EUROPEA PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS

La setmana del 16 al 22 de novembre l’IES Matilde Salvador ens hem adherit a la Setmana Europea per la Reducció de Residus (EWWR), per aquest motiu el centre ha preparat diverses accions per conscienciar a la comunitat educativa del problema originat per l’excessiva quantitat d’aquests.

Les accions més destacables fetes són:

ELABORACIÓ D’UNA VERMICOMPOSTERA.

Aquest sistema de descomposició de la fracció orgànica ha estat elaborat per l’alumnat de 4t en el taller de tecnologia.

 

CARTELLS COMMEMORATIUS.

 

Els grups de 1r d’educació visual i plàstica han dissenyat cartells per commemorar la setmana i han estat penjats en el rebedor de l’institut.

 

CREACIÓ D’UNA PIRÀMIDE DE SIERPINSKI

Els grups de tecnologia han elaborat una piràmide de Sierpinski amb llaunes de refrescos per visibilitzar la gran quantitat d’aquests objectes emprats en la nostra societat.

DISSECCIÓ D’UNA BOSSA DE FEM

 

 

 

 

 

 

Dins del projecte “recicla amb els cinc sentits” l’alumnat de 1r ESO han fet un taller de dissecció d’una bossa de fem i han pogut comprovar la necessitat de separar i com de lluny estem de la situació ideal en aquest camp.

 

SCRABBLE

L’alumnat d’iniciativa emprendedora han realitzat un Scrabble sobre sostenibilitat ambiental i social amb residus.

 

XARRADA RECIPLASA

L’alumnat de 4t i batxillerat tecnològic ha escoltat una xarrada a càrrec del Director tècnic de Reciplasa, Fernando Albarrán, del cost que suposa la gestió dels residus en la nostra ciutat.