Departament d’orientació

Membres (curs 2020-2021).

  • Sara García Malo (cap del departament). Horari d'atenció: dijous de 8:00 a 8:55
  • Celia Campos González (Orientadora). Horari d'atenció: divendres  de 9:50 a 10:45 .
  • M. Tremedal Gracia Ramos ( P.T). Horari d'atenció: dimecres de 11:10 a 12:05.
  • Sara Cano Mendoza (A.L)
  • Assignatura A (1ESO).
  • Assignatura B (2ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de maig segons el següent calendari:

  • Recuperació 1ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).
  • Recuperació 2ESO (dd-mm-aa a les hh:mm).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2020-2021.

Altres recursos d'interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.