Departament d’anglés

One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Malala Yousafzai

Membres (curs 2023-2024)

 • Ana Agustín Claramonte (Cap d’Estudis ESO i FPB) / Horari d’atenció: dijous 11:10 – 12:05h.
 • Núria Ballester Ballester / Horari d’atenció: dimarts 16:00 – 16:55h.
 • Carme Calduch Ríos / Horari d’atenció: dimecres 8:55 – 9:50h.
 • Pablo Chaparra Gascón / Horari d’atenció: dilluns 13:00 – 13:55h.
 • Natalia Escrig Tena (Cap d’Estudis ESO i Batxillerat) / Horari d’atenció: dimarts 12:05 – 13:00h.
 • Maria Ángeles Escuriola Llorens / Horari d’atenció: divendres 8:55 – 9:50h.
 • Victoria Garrido Campos (Cap de Departament) / Horari d’atenció: dimarts 9:50 – 10:45h.
 • Gemma Miñana Boix / Horari d’atenció: dijous 8:55 – 9:50h.
 • Eva Muñoz Lor / Horari d’atenció: dijous 12:05 – 13:00h.

Matèries impartides.

 • Anglés Primera Llengua Estrangera (1ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (1ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (2ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (2ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (3ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (3ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (4ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (4ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (1BATX).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (2BATX).
 • Anglés Tècnic en el Cicle d’Emergències Sanitàries (Cicles Formatius de Grau Mitjà: diürn i semipresencial).
 • Anglés Tècnic en el Cicle de Farmàcia i Parafarmàcia (Cicle Formatiu de Grau Mitjà: diürn i vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (Cicle Formatiu de Grau Superior: vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle de Documentació i Administració Sanitàries (Cicle Formatiu de Grau Superior: vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle de Laboratori Clínic i Biomèdic (Cicle Formatiu Superior: diürn i vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle d’Edificació i Obra Civil (Cicle Formatiu de Grau Superior: diürn).

Optatives oferides.

 • Anglés Segona Llengua Estrangera (1ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (2ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (3ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (4ESO).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Activitats extraescolars.

Xerrada amb Sara Ferrando, jove escriptora valenciana en llengua anglesa. Dimarts 26 de març a les 11:10h (USOS MÚLTIPLES)

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.