Aneu a la barra d'eines

Departament d’anglés

One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Malala Yousafzai

Membres (curs 2021-2022)

 • Gemma Miñana Boix (cap del departament) / Horari d’atenció: divendres de 9:50 a 10:45.
 • María Ángeles Escuriola Llorens / Horari d’atenció: divendres d’11:10 a 12:05.
 • Natalia Escrig Tena / Horari d’atenció: dijous 12:05 a 13:00.
 • Ana María Vargas García / Horari d’atenció: dimarts 9:50 a 10:45.
 • Ana Agustín Claramonte / Horari d’atenció: divendres de 9:50 a 10:45.
 • Iris Macián Rios / Horari d’atenció: dimecres de 16:55 a 17:50.
 • Victoria Garrido Campos / Horari d’atenció: dimecres de 8:00 a 8:55.
 • Carme Calduch Rios / Horari d’atenció: dimecres de 12:05 a 13:00.
 • Carla Monfort Guardiola / Horari d’atenció: dimarts de 9:50 a 10:45.

Matèries impartides.

 • Anglés Primera Llengua Estrangera (1ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (1ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (2ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (2ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (3ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (3ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (4ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (4ESO).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (1BATX).
 • Anglés Primera Llengua Estrangera (2BATX).
 • Anglés Tècnic en el Cicle d’Emergències Sanitàries (Cicles Formatius de Grau Mitjà: diürn i semipresencial).
 • Anglés Tècnic en el Cicle de Farmàcia i Parafarmàcia (Cicle Formatiu de Grau Mitjà: diürn i vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (Cicle Formatiu de Grau Superior: vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle de Documentació i Administració Sanitàries (Cicle Formatiu de Grau Superior: vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle de Laboratori Clínic i Biomèdic (Cicle Formatiu Superior: diürn i vespertí).
 • Anglés Tècnic en el Cicle d’Edificació i Obra Civil (Cicle Formatiu de Grau Superior: diürn).

Optatives oferides.

 • Anglés Segona Llengua Estrangera (1ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (2ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (3ESO).
 • Anglés Segona Llengua Estrangera (4ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes d’abril segons el següent calendari:

 • Recuperació ESO (13-04-22 a les 16:00h).
 • Recuperació BATXILLERAT (13-04-22 les 16:00h).

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2021-2022:

‘Matilingüe Pub Quiz’ (Multilingual Pub Quiz).

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.