Departament de física i química

Membres (curs 2020-2021).

  • Tula Albalat Martínez (cap de departament). Horari d'atenció: divendres d'11.10 a 12.05 h.
  • Asun Monfort Ortí. Horari d'atenció: dilluns de 12.05 a 13.00 h.
  • Cristina Prats Bellmunt. Horari d'atenció: dimecres de 9.50 a 10.45 h.

Matèries impartides.

Optatives oferides.

  • Física i Química (4t ESO acadèmic científic)
  • Ciències aplicades (4t ESO aplicat científic)
  • Física i Química (1r Batxiller científic)
  • Física (2n Batxiller científic)
  • Química (2n Batxiller científic)

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà amb dues proves al laboratori de Física segons el següent calendari:

  • primera prova (13-01-21 a les 14.00 h).
  • segona prova (14-04-21 a les 14.00 h).

Els alumnes amb assignatures de Física i Química pendents es matriculen en un curs d'Aules amb un fòrum d'informació i dubtes, el material que han d'estudiar i el calendari amb les dates, l'hora i el lloc dels dos exàmens.

Activitats extraescolars.

El curs 2020-2021 no realitzem activitats extraescolars per la covid-19.

Altres recursos d'interès.