Departament de física i química

Membres (curs 2022-2023).

 

  • Tula Albalat Martínez (cap de departament). Horari d'atenció: dijous de 8.55 a 9.50 h.
  • Carolina Fernández Sevillano. Horari d'atenció: dimarts de 12.05 a 13.00 h.
  • Asun Monfort Ortí . Horari d'atenció: dimarts de 8.55 a 9.50 h.

Matèries impartides.

Optatives oferides.

  • Física i Química (4t ESO acadèmic científic)
  • Ciències aplicades (4t ESO aplicat científic)
  • Física i Química (1r Batxiller científic)
  • Física (2n Batxiller científic)
  • Química (2n Batxiller científic)

Programacions.

Recuperació de pendents: Pla de reforç individualitzat.

La recuperació de pendents es farà amb una prova al laboratori de Física el 30-03-22 a les 16.00 h.

Els alumnes amb assignatures de Física i Química pendents es matriculen en un curs d'Aules amb un fòrum d'informació i dubtes, el material que han d'estudiar i el calendari amb la data, l'hora i el lloc de l'examen.

I si els alumnes amb assignatures de Física i Química pendents estan cursant l'assignatura FÍSICA I QUÍMICA o un ÀMBIT CIENTÍFIC (en un curs superior), el/la professor/a del curs d'aquesta matèria en coordinació amb el/la cap de departament de Física i Química poden decidir que aquests alumnes aproven l'assignatura pendent si així ho consideren, per haver superat els objectius corresponents a l'assignatura pendent.

Activitats extraescolars.

Altres recursos d'interès.