Departament d’edificació i obra civil

Membres Departament (curs 2023-2024)

 • Professora Pilar Catalan. Horari d’atenció: dimecres de 11.10 a 12:05
 • Professor Juan Carlos Vaño. Horari d’atenció: dilluns de 09:50 a 10:45
 • Professor Javier Mascarós. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00.
 • Professor Ciprià Bou. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00.
 • Professor David Monferrer. Horari d’atenció: dijous de 11.10 a 12:05.
 • Professora Trini Lluch. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00.

Matèries impartides.

CICLE FORMATIU:
TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D'EDIFICACIÓ
Matèries impartides.

1er CURS

Estructures de construcció. Javier Mascarós
Representacions de construcció. Ciprià Bou
Replantejaments de construcció. Juan Carlos Vaño
Disseny i construcció dedificis. Juan Carlos Vaño
Instal·lacions en edificació. Javier Mascarós
Formació i orientació laboral. Fina Barberà
Anglès. Ana Agustín

2n CURS

Mesuraments i valoracions de construcció. Juan Carlos Vaño
Planificació de construcció. Javier Mascarós
Eficiència energètica en edificació. Javier Mascarós
Desenvolupament de projectes d'edificació residencial. David Monferrer
Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial. Trini Lluch
Empresa i iniciativa emprenedora. Fina Barberà
Anglès. Ana Agustín
Formació en Centres de Treball. Trini Lluch
Projecte en edificació. Tutor a designar

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:
SERVEIS ADMINISTRATIUS

Primer curs

Tractament informàtic de dades. Trini Lluch             
Tècniques administratives bàsiques. Pilar Català
Atenció al client. Ciprià Bou
Preparació de comandes i venda de productes. Javier Mascarós
Ciències aplicades I. Miriam Zamora
Comunicació i societat I. Francisco Dominguez
Tutoria. Pilar Català
Formació i orientació laboral I. Mª José Sales

Segon curs

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica. David Monferrer
Arxiu i comunicació. Pilar Català
Ciències aplicades II. Miriam Zamora
Comunicació i societat II. Teresa Beltrán
Tutoria. David Monferrer
Formació i orientació laboral II. Mª José Sales
Formació en Centres de Treball. David Monferrer

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Altres recursos d’interès.