Departament d’edificació i obra civil

Membres (curs 2021-2022)

 • Professora Cristina Miralles . Horari d'atenció: dijous de 9:50 a 10:45
 • Professor Juan Carlos Vaño Horari d'atenció: dimecres de 12:05 a 13:00.
 • Professor Israel Requeni Horari d'atenció: dilluns de 11:10 a 12:05.
 • Professor Pedro Guerrero Horari d'atenció: dimecres de 12:05 a 13:00.
 • Professora Ines Villanueva . Horari d'atenció: dimecres de 12:05 a 13:00
 • Professor David Monferrer Horari d'atenció: dimecres de 9:50 a 10:45.
 • Professor Ciprià Bou Horari d'atenció: dilluns de 8:00 a 8:55.

Matèries impartides.

 • CICLE FORMATIU: PROJECTES D'EDIFICACIÓ

 • Primer curs:Estructures de construcció.

  Representacions de construcció.

  Replantejaments de construcció.

  Disseny i construcció d'edificis.

  Instal·lacions en edificació.

  Formació i orientació laboral.

 • Segon curs:Mesuraments i valoracions de construcció.

  Planificació de construcció.

  Eficiència energètica en edificació.

  Desenrotllament de projectes d'edificació residencial.

  Desenrotllament de projectes d'edificació no residencial.

  Empresa i iniciativa emprenedora.

  Projecte en edificació.

  Formació en Centres de Treball.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : SERVICIS ADMINISTRATIUS

Primer curs:

Tractament informàtic de dades.

Tècniques administratives bàsiques.

Atenció al client.

Preparació de comandes i venda de productes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Segon curs:

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica.

Arxiu i comunicació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

Programacions.

 

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2021-2022.

Altres recursos d'interès.

BLOG DEL DEPARTAMENT D´EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL http://edifiesmatildesalvador.blogspot.com/