Departament d’edificació i obra civil

Membres Departament (curs 2022-2023)

 • Professora Pilar Catalan. Horari d’atenció: dimecres de 11.10 a 12:05
 • Professor Juan Carlos Vaño. Horari d’atenció: dilluns de 09:50 a 10:45
 • Professor Javier Mascarós. Horari d’atenció: dijous de 12:05 a 13:00.
 • Professor Pedro Guerrero. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00.
 • Professor David Monferrer. Horari d’atenció: dijous de 11.10 a 12:05.
 • Professor Trini Lluch. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00.

Matèries impartides.

CICLE FORMATIU:
TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D'EDIFICACIÓ
Matèries impartides.

1er CURS

Estructures de construcció. Javier Mascarós
Representacions de construcció. Pedro Guerrero
Replantejaments de construcció. Juan Carlos Vaño
Disseny i construcció dedificis. Juan Carlos Vaño
Instal·lacions en edificació. Javier Mascarós
Formació i orientació laboral
Anglès

2n CURS

Mesuraments i valoracions de construcció. Juan Carlos Vaño
Planificació de construcció. Javier Mascarós
Eficiència energètica en edificació. Javier Mascarós
Desenvolupament de projectes d'edificació residencial. David Monferrer
Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial. Trini Lluch
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès
Formació en Centres de Treball. Trini Lluch
Projecte en edificació
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:
SERVEIS ADMINISTRATIUS

Primer curs

Tractament informàtic de dades. Trini Lluch             
Tècniques administratives bàsiques. Pilar Català
Atenció al client. Pedro Guerrero
Preparació de comandes i venda de productes. Javier Mascarós
Ciències aplicades I.
Comunicació i societat I.
Tutoria. Pilar Català
Formació i orientació laboral I.

Segon curs

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica. David Monferrer
Arxiu i comunicació. Pilar Català
Ciències aplicades II.
Comunicació i societat II.
Tutoria. David Monferrer
Formació i orientació laboral II.
Formació en Centres de Treball. David Monferrer

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Altres recursos d’interès.