Departament d’edificació i obra civil

Membres Departament (curs 2022-2023)

  • Professora Pilar Catalan . Horari d'atenció: dimarts de 11.10 a 12:05
  • Professor Juan Carlos Vaño Horari d'atenció: dijous de 09:50 a 10:45
  • Professor Israel Requeni Horari d'atenció: dilluns de 13:00 a 13:55.
  • Professor Pedro Guerrero Horari d'atenció: dimarts de 12:05 a 13:00.
  • Professora Mar Torregrosa . Horari d'atenció: dilluns de 09:50a 10:45
  • Professor David Monferrer Horari d'atenció: dilluns de 11.10 a 12:05.
  • Professor Trini Lluch Horari d'atenció: dilluns de 8:55 a 9:50.

Matèries impartides.

CICLE FORMATIU: PROJECTES D'EDIFICACIÓ

Primer curs:

Estructures de construcció. Prof .Mar Torregrosa

Representacions de construcció. Prof. Pedro Guerrero

Replantejaments de construcció. Prof. Juan Carlos Vaño

Disseny i construcció d'edificis. Prof. Juan Carlos Vaño

Instal·lacions en edificació. Prof .Mar Torregrosa

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mesuraments i valoracions de construcció. Prof. Juan Carlos Vaño

Planificació de construcció. Prof. Israel Requeni

Eficiència energètica en edificació. Prof. Israel Requeni

Desenrotllament de projectes d'edificació residencial. Profe. David Monferrer

Desenrotllament de projectes d'edificació no residencial. Profe. Trini Lluch

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte en edificació.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball. Profe. Trini Lluch

Tutoria. Profe. Trini Lluch

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : SERVICIS ADMINISTRATIUS

Primer curs:

Tractament informàtic de dades. Profe. Trini Lluch

Tècniques administratives bàsiques.-Prof. Pilar Catalan

Atenció al client. Prof. Pedro Guerrero

Preparació de comandes i venda de productes. Prof .Mar Torregrosa

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Formació i Orientació Laboral I.

Tutoria.-Prof. Pilar Catalan

Segon curs:

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica. Profe. David Monferrer

Arxiu i comunicació.-Prof. Pilar Catalan

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria. Profe. Profe. David Monferrer

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball. Profe. David Monferrer

Programacions.

 

 

 

Altres recursos d'interès.

BLOG DEL DEPARTAMENT D´EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL