Tràmits

Sol·licitud de certificat acadèmic.

Sol·licitud de títol de Batxiller.

Sol·licitud de títol de Cicle Formatiu.

Sol·licitud de certificat de superació del nivell A2

Procediment remissió certificats per missatgeria o persona autoritzada.

Procediment pagament de taxes matrícula.

Procediment recollida títol.