Proves homologades d’idiomes A2

Proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic A-2 d’idiomes

Proves homologades del Nivell Bàsic A-2 curs 2023-2024

Requisits de participació:

 • Tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova ( complits abans del 31 de desembre de 2024)
 • Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat  o de Formació Professional en l’IES Matilde Salvador

Sol·licitud de participació:

 • L’alumnat presentará la sol·licitud de participació en la secretaria del centre. Dita sol·licitud es pot arreplegar en la finestreta de secretaria  o descarregar-se ací.

Calendari

 • Presentació sol·licitud de participació:  del 22 al 26 d’abril
 • Publicació de les llistres provisionals d’admesos: 29 d’abril
 • Presentació de reclamació a les llistes provisionals d’admesos :  30 d’abril i 2 de maig
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos: 3 de maig
 • Realització de les proves:
  • Prova d’anglès: 8 de maig  a les 11:00 hores. Aula d’Usos Múltiples
  • Prova de Francès: 9 de maig les 11:00 hores . Aula d’Usos Múltiples

Important!!: el dia de la realització de la prova s’ha d’anar correctament identificat amb el DNI /NIE

 • Publicació de qualificacions provisionals:  es publicarà próximament
 • Reclamació a les qualificacions provisionals: es publicarà próximament
 • Publicació de qualificacions definitives: abans del 12 de juny
 • Llistes provisionals d’admesos
 • Llistes definitives d’admesos.
 • Qualificacions provisionals Prova Homologada Nivell A-2.
 • Qualificacions definitives Prova Homologada Nivell A-2.
 • Procediment de Sol·licitud del certificat de superació de la Prova Homologada de Nivell Bàsic A-2

Beques Ministeri 2024-2025 : Batxillerat, FPB, Cicles Formatius i Universitat

Convocades les Beques del Ministeri d’Educació per a estudis postobligatoris: Batxillerat, FPB, FP de GM/ GS i Universitat

Presentació de sol·licituds : des del 19 de març ( a les 9:00 h) fins el 10 de maig ( a les 15:00 h) de 2024

Important: Has de presentar la sol·licitud dintre d’aquest termini encara que no sapigues el que vas a estudiar, inclús si encara no saps si estudiaras o no.

Podeu accedir a tota la informació de la pàgina del Ministeri d’Educació fent clic ací.

Proves d’accés a cicles formatius GM i GS 2024

Proves d'accés a cicles formatius GM i GS 2024

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport

Inscripció: del 20 al 28 de març de 2024

Important: el dia 28 de març (Dijous Sant) la secretaria del centre estarà oberta de 9:00 a 14:00h.

Data de les proves: 20 i 21 de maig de 2024

Requisits:

No reunir els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu i, a més:

 • Prova de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
 • Prova de grau superior:
  • tindre 19 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
  • tindre, com a mínim , 18 anys complits l'any de realització de  la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic/a de Formació Professional

La presentació de la sol·licitud podrà realitzar-se, per dos vies:

 • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secretaria@edu.gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.
 • presencialment en la secretaria del centre.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.