Banc de llibres curs 2019-2020

Calendari

El calendari de recollida de llibres de text serà el següent:

  • Dijous 20 de juny: Els tutors recolliran el lot de llibres (sense quaderns) en la seua aula de referència. Cal tornar-los amb les fundes.
  • Dimecres 3 de juliol: L'alumnat que haja de recuperar alguna assignatura pendent o que haja d'adquirir algun llibre per no tenir el lot complet reutilitzable, el tornarà al tutor/a, en l'aula assignada per a cada nivell.

L'alumnat que pertany al banc de llibres del curs actual ha de reomplir les dues còpies del formulari de Conselleria de lliurament de llibres de text que es pot descarregar ACÍ. Serà imprescindible, per mantenir-se en el Banc de llibres del curs 19/20, el lliurament del LOT COMPLET.

Si durant el curs 18/19 van participar i ara volen renunciar també hauran d'omplir el formulari anterior i marcar l'opció de renúncia. Aquesta renúncia no eximirà de l'obligació de deixar els llibres en préstec del Banc.

Noves incorporacions