ADMINOVA

Admissió centres escolars de la Comunitat Valenciana

Millores admissió 2024-2025

  • Nou portal d'admissió centrat en la selecció inicial d'etapa per a la qual voleu sol·licitar l'admissió.
  • Estructuració de les diferents fases del procediment segons etapa educativa.
  • Millores tècniques de la plataforma on es realitza el procés d'admissió.
  • Millores en el servici de suport al llarg de tot el procés d'admissió.

Esperem que tots els canvis que hem realitzat vos faciliten un procés tan important com és el de l'admissió!!!