Departament de música. Extracte de les programacions 2023-2024.

Membres (curs 2023-2024)

  • Vicent Julio Navarro i Porcar (cap del departament). Horari d’atenció: Dimecres de 9:50 a 10:45.
  • Gema Fornet Canet. Professora de Secundària. Horari atenció: Dijous 9:50 a 10:45.

Matèries impartides.

  • Música 1r ESO (Obligatòria)
  • Música 2n ESO (Obligatòria)

Optatives oferides.

  • Creativitat Musical 3r ESO (Optativa)
  • Música. 4t ESO.(Optativa)
  • Projecte Interdisciplinari. 4t ESO. Música (Optativa)
  • Producció Musical. 1r de Batxillerat. (Optativa)
  • Projecte Investigació i Innovació. 2n de Batxillerat. (Optativa)

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

Els alumnes que no hagen aprovat l’assignatura durant el curs se’ls hi donarà la possibilitat d’aprovar-la durant el curs següent, sempre que aproven les dos primeres avaluacions.

En el cas de que no aproven les dos avaluacions, se’ls hi donarà un dossier per tal que l’ompliguem i que el lliuren al cap de departament abans d’acabar el curs i que es faça l’avaluació de pendents, per tal de poder avaluar el treball.

  • Recuperacions de 1ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO:

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars:

Concert de Nadal Dilluns 18-12-2023. Usos Múltiples IES Matilde

Centre d’Alzheimer Vila-real. Dimarts 19-12-2023. Intervenció Musicoterapèutica. Alumnes 1r-2n Batxillerat

Concert Pasqua Dilluns 25-3-2024

Concert Graduació 2n Batxillerat 17-5-2024

Concert Final de Curs: Dilluns17-6-2024.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.