Departament de música

Membres (curs 2021-2022)

  • Vicent Julio Navarro i Porcar (cap del departament). Horari d’atenció: dilluns de 9:50 a 10:45.
  • Pau Monfort Pitarch. Horari d’atenció: dimarts de 9:50 a 10:45.
  • Asensio Magraner Sanchis. Horari d’atenció: dijous de 9:50 a 10:45.

Matèries impartides.

  • Àmbit Artístic Expressiu (1ESO). Departament de Música i Educació Física.
  • Música 2n ESO
  • Música 3r ESO

Optatives oferides.

  • Música. 4t ESO.
  • Llenguatge i Pràctica Musical. 1r de Batxillerat.
  • Història de la Música i de la Dansa. 2n de Batxillerat.

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes d’Abril segons el següent calendari:

  • Recuperacións de 1ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO:

Dia 06-04-2022.

Hora: 16:00.

Lloc: Aula Usos Multiples

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars:

Concert de Nadal Dilluns 20-12-2021. Gimnàs. IES Matilde

Audició Pasqua: Projecte Musiquem Histories. Àmbit Artístic Expressiu Dilluns 11-4-2022. Gimnàs IES Matilde.

Audició Graduació 2n Batxillerat 20 de Maig 2022

Concert Final de Curs: Dimarts 14-6-2022.

Gimnàs IES Matilde

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.