Departament de música

Membres (curs 2021-2022)

  • Vicent Julio Navarro i Porcar (cap del departament). Horari d’atenció: dijous de 9:50 a 10:45.
  • Pau Monfort Pitarch. Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05.
  • Salvador Roger Vives. Horari d’atenció: dijous de 13:00 a 13:55.

Matèries impartides.

  • Àmbit Artístic Expressiu (1ESO). Departament de Música i Educació Física.
  • Música 2n ESO

Optatives oferides.

  • Creativitat Musical 3r ESO
  • Música. 4t ESO.
  • Producció Musical. 1r de Batxillerat.
  • Història de la Música i de la Dansa. 2n de Batxillerat.

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

Els alumnes que no hagen aprovat l’assignatura durant el curs se’ls hi donarà la possibilitat d’aprovar-la durant el curs següent, sempre que aproven les dos primeres avaluacions.

En el cas de que no aproven les dos avaluacions, se’ls hi donarà un dossier per tal que l’ompliguem i que el lliuren al cap de departament abans d’acabar el curs i que es faça l’avaluació de pendents, per tal de poder avaluar el treball.

  • Recuperacións de 1ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO:

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars:

Centre d’Alzheimer Vila-real. Dimarts 20-12-2022. Intervenció Musicoterapeutica. Alumnes 2n Batxillerat.

Concert de Nadal Dimecres 21-12-2022. Gimnàs. IES Matilde

Audició Pasqua: Projecte Musiquem Histories. Àmbit Artístic Expressiu Dimarts 4-4-2023. Gimnàs IES Matilde.

Audició Graduació 2n Batxillerat Divendres19 de Maig 2023

Concert Final de Curs: Dilluns19-6-2023.

Gimnàs IES Matilde

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.