Departament de Llengua Castellana i Literatura

Membres

Teresa Beltrán Pradas – Horari d’atenció a pares: dimarts de 13:00 a 13:55

César Cubillas Aibar (cap de Departament) – Horari d’atenció a pares: dilluns de 9:50 a 10:45

Amelia Pérez Adelantado – Horari d’atenció a pares: dimecres de 12:05 a 13:00

Mónica Ramón Vea – Horari d’atenció a pares: divendres de 9:50 a 10:45

Marta Valls Lafuente – Horari d’atenció a pares: divendres de 12:05 a 13:00

Matèries impartides

  • Llengua Castellana i Literatura (Des de 1r d’ ESO fins 2n de Batxillerat).
  • Literatura Universal (1r Batxillerat).
  • Àmbit de comunicació i societat I (FPB).
  • Àmbit de comunicació i societat II (FPB).

Optatives oferides

  • Literatura Universal (1r de Batxillerat).

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

Consultar els extractes de les programacions.

Activitats extraescolars

De moment, no hi ha cap activitat extraescolar programada per al  curs 2021-2022.

Altres recursos d’interès

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.