Departament de Llengua Castellana i Literatura

Membres

Teresa Beltrán Pradas

César Cubillas Aibar (cap de Departament)

Amelia Pérez Adelantado

Mónica Ramón Vea

Marta Valls Lafuente

Matèries impartides

  • Llengua Castellana i Literatura (Des de 1r d’ ESO fins 2n de Batxillerat).
  • Literatura Universal (1r Batxillerat).
  • Àmbit de comunicació i societat I (FPB).
  • Àmbit de comunicació i societat II (FPB).

Optatives oferides

  • Literatura Universal (1r de Batxillerat).

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

Consultar els extractes de les programacions.

Activitats extraescolars

De moment, no hi ha cap activitat extraescolar programada per al  curs 2021-2022.

Altres recursos d’interès

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.