Departament de Llatí

Membres (curs 2023-2024)

  • Professora: Alexandra Puchol Company (cap de Departament). Horari d’atenció: dilluns,11:10-12:05

Matèries impartides

  • Assignatura: Cultura Clàssica (2 i 3 ESO).
  • Assignatura: Llatí (4 ESO).
  • Assignatura: Llatí I i Llatí II (Batxillerat Humanístic i Batxillerat General).

Optatives oferides

CULTURA CLÀSSICA – ESO

Serà una assignatura amena i participativa. Coneixeràs d’una manera divertida aspectes de les civilitzacions grega i romana, i la seua influència en el nostre món actual. Et servirà per a ampliar la teua cultura i conéixer millor el teu entorn sociocultural, així com per a tindre una bona base en estudis superiors (Art, Història, Llengües, Dret, Ciències…).

Coneixerem: els déus i herois de la mitología clássica; els personatges més importants de l’Antiguitat; la vida quotidiana dels antics grecs i dels romans; el teatre grec i romà; la pervivència del món romà a la Comunitat Valenciana.

Averiguarem perquè: el vocabulari tècnic i científic procedeix del grec; la Ilíada i l’Odissea són les primeres obres de tota la literatura europea; el món i la cultura clàssica van servir d’inspiració als grans escriptors i artistes del Renaixement; els Jocs Olímpics, la primera marató, etc.

El Departament de Grec junt al de Llatí imparteixen l’assignatura optativa de Cultura Clàssica, que podeu triar en qualsevol curs de l’ESO.

Descobreix el que fem visitant els nostres blogs: Les ales de Pegàs i Alea iacta est

LLATÍ ESO-Batxillerat

El Llatí es pot començar a estudiar en 4r d’ESO com a matèria optativa de modalitat. Al Batxillerat Humanístic es pot cursar Llatí I en 1r i Llatí II en 2n com a matèries de modalitat. Per matricular-se de Llatí I en 1r de Batxilleratno és necessari haver-la cursat en 4 d’ESO, però per matricular-se de Llatí II en 2n sí que s’ha d’haver cursat Llatí I en 1r.

El llatí és la llengua que parlaven els antics romans, de la qual es deriven les nostres dues llengües oficials, el francès, l’italià, el portuguès, el romanès, entre d’altres, formant la família lingüística romànica que compta amb el major nombre de parlants al món.

El llatí és una eina indispensable per al bon ús de les nostres llengües i per a l’aprenentatge de les llengües modernes, perquè moltes llengües europees no romàniques han estat fortament influïdes pel llatí (el lèxic de l’anglès és romànic en un 65%). Estudiant llatí descobriràs el funcionament del llenguatge, gran ajuda per millorar en les matèries lingüístiques. El seu estudi proporciona disciplina i flexibilitat mental, contribuint a desenvolupar la capacitat de raonar i d’expressar el propi pensament.

El llatí ha estat la llengua de la ciència i de la cultura occidental durant quasi vint segles en tots els aspectes: literaris, artístics, jurídics, polítics, filosòfics i científics. Descartes, Copèrnic, Kepler, Galileu, Gauss, Newton, etc, van escriure les seues teories en llatí. Així el llenguatge científic es fonamenta en l’herència llatina.

L’estudi de la civilització romana ens ajuda a comprendre els nostre entorn. Aprendràs com vivien els romans i que hem heretat d’ells, l’origen de les nostres ciutats, els fets més importants de la història, com usar les locucions llatines (motu proprio, grosso modo…), la mitologia i la seua influència en les arts, llegir texts senzills i elaborar missatges simples en llengua llatina. 

En Llatí II llegirem ja texts literaris originals i estudiarem el gèneres literaris.

A la ciutat romana de Sagunt treballarem a la Domus Baebia en una jornada de tallers i participarem als Ludi Saguntini amb activitats i teatre.

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

Consultar extractes de les programacions. Data per determinar.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és imatge-4.png

Activitats extraescolars

No es farà cap activitat extraescolar durant el curs 2023-2024.

Pàgines web recomanades

https://academialatin.com/

https://latinonline.es/

https://sites.google.com/site/laclasedeteagenes/home?authuser=0

https://sites.google.com/view/via-latina

https://collegiumlatinitatis.com/blog/