Proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic A-2 d’idiomes

Proves homologades del Nivell Bàsic A-2 curs 2022-2023

 

Requisits de participació:

 • Tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova ( complits abans del 31 de desembre de 2023)
 • Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària  o de Formació Professional en l’IES Matilde Salvador

Sol·licitud de participació:

 • L’alumnat presentará la sol·licitud de participació en la secretaria del centre. Dita sol·licitud es pot arreplegar en la finestreta de secretaria  o descarregar-se ací.

Calendari

 • Presentació sol·licitud de participació:  del 13 al 20 de febrer
 • Publicació de les llistres provisionals d’admesos: 22 de febrer
 • Presentació de reclamació a les llistes provisionals d’admesos :  fins el 8 de març
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos: 10 de març
 • Realització de les proves:
  • Prova d’anglès: 21 de març a les 11:00 hores. Aula d’Usos Múltiples
  • Prova de Francès: 22 de març a les 11:00 hores . Aula d’Usos Múltiples

Important!!: el dia de la realització de la prova s’ha d’anar correctament identificat amb el DNI /NIE

 • Publicació de qualificacions provisionals:  es publicarà próximament
 • Reclamació a les qualificacions provisionals: es publicarà próximament
 • Publicació de qualificacions definitives: abans del 5 de maig
 • Llistes provisionals d’admesos
 • Qualificacions provisionals Prova Homologada Nivell A-2 d’Anglès
 • Qualificacions provisionals Prova Homologada Nivell A-2 de Francès
 • Qualificacions definitives Prova Homologada Nivell A-2 d’Anglès
 • Qualificacions definitives Prova Homologada Nivell A-2 de Francès.
 • Procediment de Sol·licitud del certificat de superació de la Prova Homologada de Nivell Bàsic A-2 i pagament de la taxa corresponents