Proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic A-2 d’idiomes

Proves homologades del Nivell Bàsic A-2 curs 2023-2024

Requisits de participació:

 • Tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova ( complits abans del 31 de desembre de 2024)
 • Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat  o de Formació Professional en l’IES Matilde Salvador

Sol·licitud de participació:

 • L’alumnat presentará la sol·licitud de participació en la secretaria del centre. Dita sol·licitud es pot arreplegar en la finestreta de secretaria  o descarregar-se ací.

Calendari

 • Presentació sol·licitud de participació:  del 22 al 26 d’abril
 • Publicació de les llistres provisionals d’admesos: 29 d’abril
 • Presentació de reclamació a les llistes provisionals d’admesos :  30 d’abril i 2 de maig
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos: 3 de maig
 • Realització de les proves:
  • Prova d’anglès: 8 de maig  a les 11:00 hores. Aula d’Usos Múltiples
  • Prova de Francès: 9 de maig les 11:00 hores . Aula d’Usos Múltiples

Important!!: el dia de la realització de la prova s’ha d’anar correctament identificat amb el DNI /NIE