Departament de valencià

Per a què serveix el valencià?
«Doncs per a moltes coses, perquè una llengua és una manera d’estructurar el pensament, de cohesionar una societat, és una eina de comunicació. La llengua és una eina bàsica per al coneixement i transmissió de la cultura, els costums i les tradicions d’un poble, el nostre poble».
Text de David Casanova

Membres (curs 2021-2022)

 • Professora Elena Casanovas Mas (cap del departament). Horari d’atenció: dimarts de 8:55 a 9:50.
 • Professora Adela Avinent Martínez. Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05.
 • Professora Carme Carceller Polo. Càrrecs: Vicedirectora, Coordinadora de xarxa llibres i Coordinadora de la biblioteca del centre. Horari d’atenció: Dijous de 9:50 a 10:45.
 • Professora Yasmina Ribera Gil. Horari d’atenció: dimecres de 8:55 a 9:50.
 • Professora Amèlia Valera Bueno. Horari d’atenció: dimarts de 12:05 a 13.

Matèries impartides.

 • Àmbit sociolíngüístic (1ESO).
 • Llengua i literatura valenciana (2ESO, 3ESO, 4ESO).
 • Àmbit sociolingüístic PR4.
 • Llengua i literatura valenciana (1BAT i 2BAT).

Optatives oferides.

 • Arts Escèniques i Dansa (4ESO).

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes de març:

 • Dilluns 28 de març de 16 a 17.30 a l’aula d’Usos Múltiples.

Activitats extraescolars.

Eixides al teatre (dates per determinar)

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.