Departament de Valencià: llengua i literatura

Per a què serveix el valencià?
«Doncs per a moltes coses, perquè una llengua és una manera d’estructurar el pensament, de cohesionar una societat, és una eina de comunicació. La llengua és una eina bàsica per al coneixement i transmissió de la cultura, els costums i les tradicions d’un poble, el nostre poble».
Text de David Casanova

Membres (curs 2023-2024)

  • Professora Adelaida Avinent Martínez . Càrrec: Cap del departament. Horari d’atenció: divendres de 12:05 a 13:00
  • Professora Elena Casanovas Mas. Horari d’atenció: dijous de 13.00 a 13.55
  • Professora Carme Carceller Polo. Càrrecs: Vicedirectora, Coordinadora de xarxa llibres i Coordinadora de la biblioteca del centre. Horari d’atenció: dilluns de 13.00 a 13.55.
  • Professora Teresa Martí Climent. Horari d’atenció: dijous de 12.05 a 13.00.
  • Professor Vidal Guitarte Culla. Horari d’atenció: divendres de 8.55 a 9.50.

Matèries impartides.

  • Llengua i literatura valenciana (1 ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO).
  • Àmbit sociolingüístic 4PDC.
  • Llengua i literatura valenciana (1BAT i 2BAT).

Optatives oferides

  • Arts Escèniques i Dansa (4ESO).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Activitats extraescolars

Eixides al teatre (dates per determinar) i Biblioteca Valenciana.

Altres recursos d’interès

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.