Departament de filosofia

“La clau de l’educació no és educar sinó despertar”

Membres (curs 2022-2023)

  • Professora Ana Belén Martínez Magaña (cap del departament). Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13
  • Professor Luis Traver. Horari d’atenció: dimarts de 09:50 a 10:45

Matèries impartides

  • Valors Ètics (2n i 4t d’ESO)
  • Atenció Educativa (1er i 3er d’ESO)
  • Filosofia (1er de BATXILLERAT)
  • Història de la filosofia (2n de BATXILLERAT)

Optatives oferides

  • Filosofia (4t d’ESO)

Extractes de les programacions

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

(Consultar a qualsevol membre del departament.)

Activitats complementàries

El departament de filosofia incentiva  l’alumnat a participar en proves filosófiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos filosófiques:

*Olímpiada filosófica