Departament de filosofia

“La clau de l’educacióno és educar sinó despertar”

Membres (curs 2023-2024)

  • Professora Ana Belén Martínez Magaña (cap del departament). Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05
  • Professor Samuel Moliner Reig. Horari d’atenció: dimarts de 11:10 a 12:05

Matèries impartides

  • Atenció Educativa (1er, 2n, 3er i 4t d’ESO)
  • Filosofia (1er de BATXILLERAT)
  • Història de la filosofia (2n de BATXILLERAT)

Optatives oferides

  • Filosofia (4t d’ESO)
  • Psicología (2º de Bachillerato)

Extractes de les propostes didàctiques

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents

(Consultar a qualsevol membre del departament.)

Activitats complementàries

El departament de filosofia incentiva  l’alumnat a participar en proves filosófiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos filosófiques:

*Olímpiada filosófica