Departament de tecnologia

20210421_075227
20210421_080656
20210421_075244
20210421_075516

En la societat del segle XXI, la riquesa d'un país i el seu grau de creixement econòmic vénen expressats pel PIB o valor de tots els béns i serveis finals produïts dins d'una nació en un any determinat. Per tant, queda directament relacionada aquesta riquesa amb el grau de desenvolupament tecnològic del país, sent aquest un dels motors econòmics de la societat.

Per a les properes generacions resulta fonamental conèixer la tecnologia i saber utilitzar-la i aplicar-la per tal d'aprofitar els beneficis que suposa tenir-la. Pensant en ser sostenibles, no esgotar els recursos que disposem i generar el mínim impacte ambiental possible.

L'educació genera persones amb més iniciativa, coneixements, aspiracions, més preparades... i sobretot capaços de desenvolupar i fer créixer una societat. La tecnologia ens ensenya a pensar, a relacionar-nos, a reflexionar i entendre els avenços que ha tingut la societat, avenços que tenim al nostre abast i amb els quals convivim dia a dia.

L'assignatura de tecnologia compila coneixements de física, química, matemàtiques, electricitat, electrònica, propietats dels materials ... Així mateix, estimula la creativitat i les destreses dels alumnes permetent la comprensió i aplicació dels coneixements teoricopràctics de la societat tecnològica actual. Lluny de ser entesa, com moltes vegades passa, com una assignatura de treballs manuals.

El mètode de projectes es presenta com un mitjà eficaç de treball, tant cooperatiu com autònom, mètode que suposa a l'assignatura un eix vertebrador. D'aquesta manera, treballa competències fonamentals al permetre el mateix temps ensenyar continguts i que l'alumne busque solucions a diferents problemes.

La tecnologia industrial a batxillerat és indispensable per a futures i futurs enginyers, enginyeres, arquitectes i arquitectes. Professions que han quedat en un grau més rellevant en aquesta crisi que estem vivint.

Membres (curs 2022-2023).

 • FERNANDO MONFORT GRANERO; Graduat en Enginyeria Elèctrica. Horari d’atenció: Dimarts de 8.55 a 9.50.
 • CONSUELO BRU VALLS; Llicenciada en ciències Químiques. Horari d’atenció: Dimarts de 9.50 a 10: 45. 
 • SUSANA GIL RUBIO; Llicenciada en Químiques. Horari d’atenció: Dimarts de 9.50 a 10: 45. 
 • VÍCTOR OCAÑA BONET; Enginyer tècnic mecànic. Enginyer Industrial. Màster en Prevenció de riscos laborals. Horari d' atenció: Dimecres de 12.05 a 13.00. 
 • LAURA ROMERO CARRATALÁ; (Cap de departament) Enginyera Tècnica en Disseny Industrial. Màster en disseny gràfic digital. Horari d' atenció: Dimarts de 8.55 a 9.50. 

Matèries impartides.

 • 1r ESO, TECNOLOGIES (OBLIGATÒRIA)
 • 2n ESO, TECNOLOGIES (OBLIGATÒRIA)
 • 3r ESO, TECNOLOGIES
 • 4t ESO, TECNOLOGIA APLICADA (OBLIGATÒRIA)

Optatives oferides.

 • 3r ESO, TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL
 • 4t ESO, TECNOLOGIA ACADÈMICA
 • 4t ESO, PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS
 • 1r BATXILLERAT, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
 • 2n BATXILLERAT, TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
 • 2n BATXILLERAT, IMATGE I SO

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

 • L’alumne haurà de realitzar un dossier d’activitats i lliurar-lo en els terminis indicats per el professor/a 
 • Es farà un seguiment individualitzat del treball de l’alumne i una prova objectiva durant el mes d’abril.
 • El professor/a del curs actual informarà de la data de la prova a l’alumnat, amb suficient antelació.
 • La qualificació de l’assignatura pendent s’obtindrà ponderant el dossier i la prova, amb percentatge de 30% i del 70%. 
 • En la prova objectiva constatarem que l’alumne ha assolit els criteris mínims d’avaluació de les competències específiques del curs, amb activitats semblants a les presentades al dossier  
 • Si el seguiment individualitzat del treball del dossier és positiu i a més a més, l’alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, quedarà recuperada l’assignatura pendent. 
 • En el cas de no aconseguir recuperar l’assignatura pendent amb els dos criteris anteriors, encara ho podrà fer aprovant l’assignatura del curs superior, que cursa en l’actualitat, en l’avaluació final ordinària 

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2021-2022:

TALLER "EL CAMÍ DELS RESIDUS"

VISITA REALITAT VIRTUAL DE FACSA

 

Altres recursos d'interès.