Aneu a la barra d'eines

Departament de tecnologia

20210421_075227
20210421_080656
20210421_075244
20210421_075516

En la societat del segle XXI, la riquesa d'un país i el seu grau de creixement econòmic vénen expressats pel PIB o valor de tots els béns i serveis finals produïts dins d'una nació en un any determinat. Per tant, queda directament relacionada aquesta riquesa amb el grau de desenvolupament tecnològic del país, sent aquest un dels motors econòmics de la societat.

Per a les properes generacions resulta fonamental conèixer la tecnologia i saber utilitzar-la i aplicar-la per tal d'aprofitar els beneficis que suposa tenir-la. Pensant en ser sostenibles, no esgotar els recursos que disposem i generar el mínim impacte ambiental possible.

L'educació genera persones amb més iniciativa, coneixements, aspiracions, més preparades... i sobretot capaços de desenvolupar i fer créixer una societat. La tecnologia ens ensenya a pensar, a relacionar-nos, a reflexionar i entendre els avenços que ha tingut la societat, avenços que tenim al nostre abast i amb els quals convivim dia a dia.

L'assignatura de tecnologia compila coneixements de física, química, matemàtiques, electricitat, electrònica, propietats dels materials ... Així mateix, estimula la creativitat i les destreses dels alumnes permetent la comprensió i aplicació dels coneixements teoricopràctics de la societat tecnològica actual. Lluny de ser entesa, com moltes vegades passa, com una assignatura de treballs manuals.

El mètode de projectes es presenta com un mitjà eficaç de treball, tant cooperatiu com autònom, mètode que suposa a l'assignatura un eix vertebrador. D'aquesta manera, treballa competències fonamentals al permetre el mateix temps ensenyar continguts i que l'alumne busque solucions a diferents problemes.

La tecnologia industrial a batxillerat és indispensable per a futures i futurs enginyers, enginyeres, arquitectes i arquitectes. Professions que han quedat en un grau més rellevant en aquesta crisi que estem vivint.

Membres (curs 2021-2022).

 • DIEGO ZARAGOZÁ BLASCO (cap de departament); Llicenciat en Químiques. Graduat en Enginyeria Química. Horari d’atenció: Dimecres de 12.05 a 13.00.
 • CONSUELO BRU VALLS; Llicenciada en ciències Químiques. Horari d’atenció: Dilluns de 8.55 a 9.50.
 • SUSANA GIL RUBIO; Llicenciada en Químiques. Horari d’atenció: Dimecres de 11.10 a 12.05.
 • EDGAR HERAS CANO; Arquitecte tècnic. Horari d’atenció: Dimecres de 11.10 a 12.05.
 • LAURA ROMERO CARRATALÁ; Enginyera Tècnica en Disseny Industrial. Horari d’atenció: Dimarts de 9.50 a 10.45.

Matèries impartides.

 • 1r ESO, TECNOLOGIES (OBLIGATÒRIA)
 • 2n ESO, TECNOLOGIES (OBLIGATÒRIA)
 • 4t ESO, TECNOLOGIA APLICADA (OBLIGATÒRIA)

Optatives oferides.

 • 3r ESO, TECNOLOGIES
 • 3r ESO, TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL
 • 4t ESO, TECNOLOGIA ACADÈMICA
 • 4t ESO, PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS
 • 1r BATXILLERAT, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
 • 2n BATXILLERAT, TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
 • 2n BATXILLERAT, IMATGE I SO

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà el dia 31 de març del 2022 a les 16.00:

  • Recuperació 1ESO, 2ESO, 3ESO.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars del curs 2021-2022.

Altres recursos d'interès.