Reunió informativa PAU 2024

El dijous dia 16 de maig a les 18:30h a l’Aula d’Usos Múltiples tindrà lloc una reunió informativa per als alumnes de 2n de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior.

La secretària del centre informarà sobre els tràmits administratius per a la matrícula i altres aspectes importants d’aquestes proves.

Llistes definitives d’admesos Proves d’accés 2024

Consulteu les llistes en els enllaços corresponents:

Llistes definitives GM
Llistes definitives GS
NO admesos GM

Llegiu atentament les instruccions a seguir el dia de l’examen:

IMPORTANT:

 • El termini d’entrega de la documentació justificativa de les exempcions és fins el 28 de juny.

RECORDEU: encara que no hàgeu fet les proves o no sapigueu les notes, heu de participar en el procés d’admissió (del 24 de maig al 3 de juny) per demanar plaça en un cicle formatiu.

Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2024-2025

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat el 19 d’abril de 2024 en el BOE la convocatòria oficial de les beques i ajudes per a alumnes amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NEAE) en el curs acadèmic 2024-2025.

El termini de sol·licitud comença el 30 d’abril i acaba el 13 de setembre de 2024 inclòs.

Es sol·licitaran a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports. 

En cas de no tindre certificat electrònic per a firmar, hauràs d’imprimir el formulari de sol·licitud (un PDF) i presentar-lo al centre educatiu en què vas a estudiar.

Tota la informació en el següent enllaç:

https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2024.html

Llistes provisionals d’admesos Proves d’accés 2024

Consulteu els enllaços corresponents  i :

 • Comproveu que figureu en les llistes.
 • Comproveu les exempcions demanades. Estan marcades amb una X (A: acceptada, D: denegada, P: pendent de presentar documentació justificativa).

Llistes provisionals d’admesos GM

Llistes provisionals d’admesos GS

Llistes provisionals de NO admesos GM

Presentació de reclamacions a les llistes provisionals: del 24 al 26 d’abril

La presentació de la reclamació es pot fer:

 • Presencialment a la secretaria del centre.
 • Enviant  un e-mail a 12005261.secretaria@edu.gva.es  amb les vostres dades identificatives, les proves a les que us heu matriculat i el motiu de la reclamació. En assumpte heu de posar les sigles PAC seguides del nom i cognoms

IMPORTANT:

 • El termini d’entrega de la documentació justificativa de les exempcions és fins el 28 de juny.

RECORDEU: encara que hagueu fet les proves i no sapigueu les notes, heu de participar en el procés d’admissió  per a demanar plaça en un cicle formatiu.

Proves homologades d’idiomes A2

Proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic A-2 d’idiomes

Proves homologades del Nivell Bàsic A-2 curs 2023-2024

Requisits de participació:

 • Tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova ( complits abans del 31 de desembre de 2024)
 • Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat  o de Formació Professional en l’IES Matilde Salvador

Sol·licitud de participació:

 • L’alumnat presentará la sol·licitud de participació en la secretaria del centre. Dita sol·licitud es pot arreplegar en la finestreta de secretaria  o descarregar-se ací.

Calendari

 • Presentació sol·licitud de participació:  del 22 al 26 d’abril
 • Publicació de les llistres provisionals d’admesos: 29 d’abril
 • Presentació de reclamació a les llistes provisionals d’admesos :  30 d’abril i 2 de maig
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos: 3 de maig
 • Realització de les proves:
  • Prova d’anglès: 8 de maig  a les 11:00 hores. Aula d’Usos Múltiples
  • Prova de Francès: 9 de maig les 11:00 hores . Aula d’Usos Múltiples

Important!!: el dia de la realització de la prova s’ha d’anar correctament identificat amb el DNI /NIE

 • Publicació de qualificacions provisionals:  es publicarà pròximament
 • Reclamació a les qualificacions provisionals: es publicarà pròximament
 • Publicació de qualificacions definitives: abans del 12 de juny
 • Llistes provisionals d’admesos
 • Llistes definitives d’admesos.NOU
 • Qualificacions provisionals Prova Homologada Nivell A-2.
 • Qualificacions definitives Prova Homologada Nivell A-2.
 • Procediment de Sol·licitud del certificat de superació de la Prova Homologada de Nivell Bàsic A-2