Últimes vacants d’FP

Els cicles formatius sense llista d’espera i amb places vacants en 1r curs són:

 • 1r CFGM Farmàcia i parafarmàcia presencial: 4 vacants (torn vespertí)
 • 1r CFGS Projectes d’Edificació: 10 vacants (matutí)

CFGM Emergències Sanitàries SEMIPRESENCIAL:

 • 1 vacant de 1r incompleta (amb només 7 mòduls)
 • 1 vacant de 1r incompleta (amb només 3 mòduls)
 • 5 vacants completes de 2n (amb tots els mòduls de 2n).

CFGM Auxiliar d’infermeria SEMIPRESENCIAL

 • 1 vacant incompleta (amb només 5 mòduls: FOL – Higiene – Suport psicològic- Tècniques bàsiques – RET)
 • 1 vacant incompleta (amb només 2 mòduls: FOL – Higiene)

Procediment:

 • A partir del dimarts dia 3 d’octubre a les 9.00 h, les vacants s’adjudicaran per ordre d’arribada al centre (finestreta de secretaria).
 • Pot participar qualsevol persona que estiga interessada i complisca els requisits d’accés.

Les persones interessades han d’aportar:

 • DNI/NIE
 • Original i fotocòpia del requisit d’accés (certificat acadèmic dels estudis que donen accés al cicle)

Pot acudir un representant de la persona interessada, que haurà d’aportar una autorització i la fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada.

La matrícula es podrà realitzar immediatament i s’ha d’aportar a més la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del SIP
 • Fotografia format carnet
 • Pagar a secretaria 6,20 euros (targeta de fotocòpies i assegurança escolar)

Resta de cicles formatius: No hi ha vacants.

En cas de produir-se abans del 8 d’octubre alguna vacant en aquests cicles s’adjudicarà segons l’ordre establit a les persones que van presentar sol·licitud el dia 20 de setembre (últim acte presencial d’adjudicació).

2n Acte d’Adjudicació de vacants Cicles Formatius 2023-2024

Cicles formatius presencials:

El pròxim dimecres dia 20 de setembre a l’Aula d’usos múltiples tindrà lloc l’Acte d’Adjudicació de Vacants dels cicles formatius presencials en les hores indicades. Es prega puntualitat, ja que un cop començat l’acte no es permetrà l’entrada a l’aula.

Poden participar amb el següent ordre de prioritat:

 1. Persones que estan en Llista d’Espera (es cridarà a partir de la última persona adjudicada en el 1r Acte d’adjudicació). Les persones que han perdut el seu lloc en la llista d’espera, participaran en el grup 2.
 2. Persones que han participat en el procés d’admissió a qualsevol cicle o centre (han de portar còpia de la sol·licitud i el requisit acadèmic d’accés amb nota mitja). S’ordenen per nota mitja
 3. Persones que no han participat en el procés d’admissió. En aquest cas s’ordenen per ordre d’arribada. Per tant el dia de l’adjudicació abans d’entrar a l’acte han de passar per consergeria (a partir de les 15:15h) i demanar el número d’ordre. Han de portar també el requisit acadèmic d’accés.
 • Sols pot acudir la persona interessada (amb DNI/NIE) o un representant de la mateixa (amb autorització i fotocòpia del DNI/NIE).
 • En cas de no acudir a aquesta convocatòria es renuncia a l’adjudicació de dites places i es perd el lloc en la llista d’espera.

16:00 h Cicles formatius de GRAU MITJÀ

 • 1r curs d’Emergències Sanitàries: 3 vacants
 • 1r curs d’Auxiliar d’infermeria ordinari (totes les vacants són del torn de vesprada): 9 vacants
 • 1r curs d’Auxiliar d’infermeria nocturn : 6 vacants
 • 1r curs de Farmàcia i Parafarmàcia ordinari (totes les vacants són del torn de vesprada): 12 vacants
 • 2n curs d’emergències sanitàries : 5 vacants
 • 2n curs d’Auxiliar d’infermeria ordinari: 1 vacant
 • 2n curs de Farmàcia i parafarmàcia ordinari (totes les vacants són del torn de vesprada): 3 vacants

17:30 h Cicles formatius de GRAU SUPERIOR

 • 1r curs d’Anatomia Patològica: 5 vacants
 • 1r curs de Laboratori Clínic i Biomèdic (totes les vacants són del torn de vesprada): 4 vacants
 • 1r curs de Documentació Sanitària: 2 vacants
 • 1r curs de Projectes d’edificació: 15 vacants
 • 2n curs de Documentació Sanitària: 2 vacants
 • 2n curs de Projectes d’Edificació: 16 vacants

ATENCIÓ: El dia 29 de setembre es publicarà si hi ha noves vacants

Cicles formatius semipresencials

El pròxim dimecres dia 20 de setembre a les 18:30 h. a l’Aula d’usos múltiples tindrà lloc l’Acte d’Adjudicació de Vacants dels cicles formatiu semipresencials. Es prega puntualitat, ja que un cop començat l’acte no es permetrà l’entrada a l’aula.

 • Cicle formatiu d’Emergències Sanitàries : hi ha 6 vacants complertes (amb tots els mòduls) i vacants soltes de la resta de mòduls.
 • Cicle formatiu Cures Auxiliars d’infermeria: no hi ha vacants
 • Cicle formatiu Farmàcia i parafarmàcia: no hi ha vacants

Poden participar amb el següent ordre de prioritat:

 1. Persones que han participat en el procés d’admissió a qualsevol cicle o centre (han de portar còpia de la sol·licitud i el requisit acadèmic d’accés). S’ordenen per nota mitja.
 2. Persones que no han participat en el procés d’admissió. En aquest cas s’ordenen per ordre d’arribada. Per tant el dia de l’adjudicació abans d’entrar a l’acte han de passar per consergeria (a partir de les 15:15h) i demanar el número d’ordre. Han de portar també el requisit acadèmic d’accés

A més:

 • Sols pot acudir la persona interessada (amb DNI/NIE) o un representant de la mateixa (amb autorització i fotocòpia del DNI/NIE).
 • En cas de no acudir a aquesta convocatòria es renuncia a l’adjudicació de dites places.

ATENCIÓ: El dia 29 de setembre es publicarà si hi ha noves vacants

Reunió alumnat d’FCT del CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria ( 2n curs)

El divendres dia 8 de setembre de 2023 reunió de tots els alumnes matriculats del mòdul d’FCT del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria.

Lloc: Aula d’Usos Múltiples

Horari: segons l’ordre alfabètic del primer cognom:

 • 9:00h : de l’A a l’E
 • 10:00h : de l’F a l’M
 • 11:00h : de l’N a l’R
 • 12:00h : de l’S a la Z

Els alumnes de 2n de Nocturn de TCAI que només han de fer l’FCT han d’acudir també a la reunió.

Acte d’adjudicació de vacants Cicles Formatius 2023-2024

Cicles formatius presencials:

El dimecres dia 6 de setembre a l’Aula d’usos múltiples tindrà lloc l’Acte d’Adjudicació de Vacants dels cicles formatius presencials en les hores indicades.

 • Sols poden participar les persones que han sol·licitat plaça a l’IES Matilde Salvador i estan en llista d’espera (llistat de no admesos)
 • Sols pot acudir la persona interessada (amb DNI/NIE) o un representant de la mateixa (amb autorització i fotocòpia del DNI/NIE).
 • En cas de no acudir a aquesta convocatòria es renuncia a l’adjudicació de dites places.

9:00h CFGM Emergències Sanitàries

 • 1r curs: 9 vacants
 • 2n curs: 4 vacants

9:30h CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

 • 1r curs ordinari (totes les vacants són en torn vespertí): 16 vacants
 • 1r curs nocturn: 4 vacants

10:30h CFGM Farmàcia i parafarmàcia

 • 1r curs ordinari (totes les vacants són en torn vespertí): 17 vacants
 • 2n curs ordinari (totes les vacants són en torn vespertí): 5 vacants

11:15h CFGS Anatomia Patològica

 • 1r curs : 13 vacants

12:00 CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

 • 1r curs ordinari: 26 vacants

12:45 CFGS Documentació Sanitària

 • 1r curs: 10 vacants
 • 2n curs: 2 vacants

13:15 CFGS Projectes d’Edificació

 • 1r curs: 10 vacants
 • 2n curs.: 14 vacants

ATENCIÓ: El dia 15 es publicaran noves instruccions de com procedir per accedir a les possibles vacants que es vagen produint.

Cicles formatius semipresencials

El dijous dia 7 de setembre a l’Aula d’usos múltiples tindrà lloc l’Acte d’Adjudicació de Vacants dels cicles formatius semipresencials en les hores indicades.

Poden participar:

 • Persones ja matriculades en el cicle que volen ampliar mòduls.
 • Persones que estan en llista d’espera.
 • Persones que han participat en el procés d’admissió: han de portar còpia de la sol·licitud i el requisit acadèmic (original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic amb nota mitja)
 • Persones que no han participat en el procés d’admissió. En aquest cas s’ordenen per ordre d’arribada. Per tant el dia de l’adjudicació abans d’entrar a l’acte han de passar per consergeria (a partir de les 8h) i demanar el número d’ordre. Han de portar també el requisit acadèmic (original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic amb nota mitja).

A més:

 • Sols pot acudir la persona interessada (amb DNI/NIE) o un representant de la mateixa (amb autorització i fotocòpia del DNI/NIE).
 • En cas de no acudir a aquesta convocatòria es renuncia a l’adjudicació de dites places.

9:00h CFGM Farmàcia i Parafarmàcia semipresencial

Hi ha vacants de tots els mòduls.

9:30 h CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria semipresencial

Hi ha vacants de tots els mòduls.

10:30h CFGM Emergències sanitàries semipresencial

Hi ha vacants de tots els mòduls.

ATENCIÓ: El dia 15 es publicaran noves instruccions de com procedir per accedir a les possibles vacants que es vagen produint.

Llistes definitives Batxillerat 2023-2024 i Matrícula

La matrícula es realitzarà de forma PRESENCIAL.

L’alumnat que no reculla el sobre de matrícula i no el presente a la secretaria del centre en el termini indicat, perdrà la plaça adjudicada (seguir les instruccions de l’apartat matrícula).

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de manera telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats en el procés d’admissió.

RECLAMACIONS

Instruccions per a les famílies.

Reclamació telemàtica a les llistes definitives : del 24 al 26 de Juliol

La reclamació a les llistes definitives es farà via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats en el procés d’admissió.

La Comissió d’escolarització resoldrà i respondrà individualment fins el 31 de juliol.

Contra les decisions de la comissió podran interposa recurs d’alçada davant el director territorial d’educació en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 43.2 del decret 40/2016

Persones que han participat en el procés d’admissió i estan en els següents supòsits:

 • No haver obtingut plaça
 • Agrupació de germans
 • Millora de plaça

Hauran d’emplenar el següent document (també es pot recollir en el centre de 1a opció) i adjuntar còpia de la sol·licitud del procés ordinari d’admissió. Els dos documents s’hauran de presentar en l’Oficina d’Escolarització , demanant cita prèvia, situada en l’Edifici Menador 2a planta en la  plaça “Hort dels Corders”.

Web cita prèvia: www.castello.es

Telèfon cita prèvia:  010  /   (964 22 60 10 si telefones de fora del municipi o des d’un telèfon mòbil)

Persones que no han sol·licitat plaça en el període d’admissió:

Han de passar per l’Oficina d’Escolarització, demanant cita prèvia, situada en l’Edifici Menador 2a planta en la  plaça “Hort dels Corders”.

Hauran d’aportar: el padró municipal, partida de naixement/llibre de família i DNI, NIE o passaport dels progenitors o tutors legals.   La resolució d’aquest petició  serà comunicada  a la família pel centre al qual hagen sigut assignats per a completar el procés de matrícula.

Telèfon cita prèvia:  010  /  964 22 60 10 si telefones de fora del municipi o des d’un telèfon mòbil)

Web cita prèvia: www.castello.es

MATRÍCULA

La matrícula serà PRESENCIAL.

L’alumnat admès ha de passar a recollir el sobre de matrícula a consergeria (situada a l’hall del centre) a partir del dia 24 de juliol.

A continuació es matricularà el dia 27 de juliol.

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament emplenats i signats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • Fotocòpia del DNI/NIE (retallat).
 • Fotocòpia del SIP.
 • 2 fotografies actuals grandària carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografia).
 • Fotocòpia del llibre o carnet de família nombrosa o monoparental (si disposa d’ell).
 • En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga, els dos progenitors han de signar tots els documents. Si a més si hi ha limitació de la pàtria potestat, cal aportar còpia de la sentència judicial.
 • Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat: Original i fotocòpia del Certificat de graduat en Educació Secundària (Annex XVII).
 • Alumnes de 2n de batxillerat: també han d’aportar original i fotocòpia del Certificat de notes de 1r curs.
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria (s’entregaran al recollir el sobre).
 • Abonarà a la secretaria del centre: 6,20 euros (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega i assegurança escolar).

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

Les vacants que puguen produir-se per renúncia o excedents s’adjudicaran a partir del 3 de setembre seguint la llista d’espera (“llista d’admesos en altres centres”) . Es contactarà amb l’interessat a través de trucada telefònica.

Llistes definitives admissió FP 2023-2024 i Matrícula

La matrícula es realitzarà de forma PRESENCIAL.

L’alumnat que no recull el sobre de matrícula i no el presente a la secretaria del centre en el termini indicat, perdrà la plaça adjudicada (seguir les instruccions de l’apartat matrícula)

Podeu consultar les llistes d’admesos i no admesos en els enllaços següents:

Les llistes definitives també es poden consultar de forma telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

RECLAMACIONS

Reclamació telemàtica  a les llistes definitives: del 20 al 23 de juliol

La reclamació a les llistes definitives es farà via telemàtica a través del portal https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/ amb l’usuari i la contrasenya utilitzats al realitzar la sol·licitud.

MATRÍCULA

L’alumnat admés s’ha de matricular el dia indicat. Prèviament, ha de passar a recollir el sobre de matrícula a consergeria (situada al hall del centre) disponibles a partir del dia 20 de juliol (cal portar DNI/NIE o autorització). Al recollir el sobre se’ls donarà hora exacta de matrícula. Horari de secretaria 9:00 a 14:00 h.  El mes d’agost el centre està tancat.

 • 21 de juliol
  • 1r i 2n CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria PRESENCIAL (ordinari)
  • 1r i 2n CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria PRESENCIAL (nocturn)
 • 24 de juliol
  • 1r i 2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia PRESENCIAL
  • 1r i 2n CFGM Farmàcia i Parafarmàcia SEMIPRESENCIAL
  • 1r i 2n CFGM Emergències Sanitàries PRESENCIAL
  • 1r CFGS  Projectes d’Edificació
 • 25 de juliol
  • 1r i 2n  CFGS Documentació i Administració Sanitàries
  • 1r CFGS Anatomia Patològica
  • 1r CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria SEMIPRESENCIAL
 • 26 de juliol
  • 1r i 2n CFGM Emergències Sanitàries SEMIPRESENCIAL
  • 1r i 2n CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

Documentació:

El dia que es matriculen han de portar tots els documents del sobre correctament complimentats i firmats i aportar la documentació que s’indica a continuació:

 • Original i fotocòpia del requisit d’accés (si no s’ha entregat prèviament a secretaria).
 • Si es tenen mòduls aprovats en altres centres s’ha d’aportar també la certificació acadèmica)
 • Fotocòpia del DNI/NIE (retallada)
 • Fotocòpia del SIP
 • 1 foto actual mesura carnet (l’alumne escriurà el seu nom i cognoms darrere de la fotografia).
 • Fotocòpia del llibre/carnet de família nombrosa o monoparental (si correspon)
 • En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga, els dos progenitors han de signar en tots els documents. A més si hi ha limitació de la pàtria potestat, cal aportar còpia de la sentència judicial.
 • Justificant del pagament de les Taxes de Conselleria (les taxes van junt amb el sobre i s’han de pagar al banc abans de matricular-se)
 • Abonarà  a la secretaria del centre:
  • Alumnat NOU menor de 28 anys: 6,20 euros (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega i assegurança escolar).
  • Alumnat NOU major de 28 anys: 5,00 euros  (inclou targeta fotocopiadora i recàrrega).
  • Alumnat de semipresencial ja matriculat el curs passat en el mateix cicle i menor de 28 anys: 1,20 (inclou assegurança escolar)
 • En cas de sol·licitar l’admissió al 2n curs d’un cicle formatiu en règim presencial, s’aportarà també una Certificació Acadèmica amb les qualificacions obtingudes en el 1r curs. EXCEPTE els alumnes del centre de Cures Auxiliars d’Infermeria semipresencial  que es matriculen en 2n presencial per a realitzar les FCT.
 • Només per a cicles de doble torn matutí/vespertí (CFGM Cures Auxiliars d’infermeria / CFGM Farmàcia i parafarmàcia /CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic): has d’omplir la Sol·licitud de torn i adjuntar el document justificatiu. (Segons l’Ordre 33/2011, art.19.3 Tindran preferència per a elecció de torn: 1) Treballador/a ocupat 2) Alumnat amb discapacitat o amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33% 3) Esportista d’alt rendiment o d’elit  de la C. Valenciana 4) Alumnat matriculat en altres ensenyances reglades.
 • Documentació justificativa d’altres circumstàncies al·legades (SEMIPRESENCIAL)
  • Resident a la Comunitat Valenciana (DNI o Certificat d’Empadronament).
  • Treballador o treballador aturat

NOTA: no s’admetrà cap matrícula que no tinga tota la documentació.

IMPORTANT: si l’alumne no es matricula en el termini indicat perdrà la plaça adjudicada.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

A partir de l’1 de setembre es penjarà en la web del centre el dia que es realitzarà l’acte presencial d’adjudicació de vacants i el procediment a seguir.