VIDEOTUTORIALS

¿Necessites ajuda? Ací tens una relació de videotutorials d'ajuda sobre les diferents etapes del procés de telematricula

VIDEOTUTORIALS COMUNS A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (EOI)