Departament de biologia i geologia

Membres (curs 2022-23)

 • Francisco Javier Arrúe Muñoz (Cap del departament). Horari d’atenció: dilluns de 13:00 a 13:55.
 • Mª Teresa Otero Pérez. Horari d’atenció: divendres de 9:50 a 10:45.
 • Alicia Cortinas Vicent. Horari d’atenció : divendres de 9:50 a 10:45.
 • Francisco de Asís Viciano Ebrí. Horari d’atenció: dijous de 9:50 a 10:45.

Matèries impartides.

 • Biologia i Geologia (1ESO).
 • Matemàtiques (1ESO).
 • Biologia i Geologia (3ESO).
 • Biologia i Geologia (4ESO).
 • Àmbit Cientific i matemàtic ( 3PMAR).
 • Ciències Aplicades i Adm ( 1CFBA).
 • Ciències Aplicades i Adm ( 2CFBA).
 • Biologia i Geologia (1BACT).
 • Biologia i Geologia (2BACT).

Optatives oferides.

 • Biologia Humana i Salut (1º Bachilerato).
 • Projecte de Investigació (1º Bachilerato).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes d´abril i consistirà en una única prova de tot el temari suspés.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.