Departament de biologia i geologia

Membres (curs 2022-23)

 • Mª Teresa Otero Pérez. Horari d’atenció: dimarts de 9:50 a 10:45.
 • Miriam Zamora Gimeno. Horari d’atenció: divendres de 11:10 a 12:05
 • Francisco de Asís Viciano Ebrí. Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00.
 • Francisco Javier Arrúe Muñoz (Cap del departament). Horari d’atenció: dimarts de 12:05 a 13:00.

Matèries impartides.

 • Biologia i Geologia (1ESO).
 • Taller reforç Matemàtiques (1ESO).
 • Biologia i Geologia (3ESO).
 • Biologia i Geologia (4ESO).
 • Àmbit Científic i matemàtic ( 3PMAR).
 • Ciències Aplicades i Adm ( 1CFBA).
 • Ciències Aplicades i Adm ( 2CFBA).
 • Biologia i Geologia (1BACT).
 • Biologia i Geologia (2BACT).

Optatives oferides.

 • Biologia Humana i Salut (1º Batxillerat).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

IMPORTANT: la data exacta de la recuperació per a tots els alumnes amb qualsevol matèria adscrita al departament està encara per determinar, però, es farà durant el mes d’abril de 2024. Ja actualitzarem aquesta informació per precisar el dia, la hora i el lloc per a la seua realització.

1º ESO Biologia i Geologia: es realitzarà una única prova escrita que es resoldrà triant i contestant 10 preguntes de 15 proposades. Per poder estudiar per a la prova es important fer-ho amb tot el material treballat durant el curs passat.

 • Dosier de Biologia humana (Tot el dossier del cos humà de l’any passat)
 • Temes del llibre de 1r ESO Ed. SM:
  • Tema 1.1. ¿Qué es la ciencia?
  • Tema 1.2. Las funciones de la atmósfera.
  • Tema 1.3. Composición y esructrura de la atmósfera.
  • Tema 1.4. Contaminación atmosférica y cambio climático.
  • Tema 1.7. Las rocas y sus características.
  • Tema 1.8. Minerales y su utilidad.
  • Tema 2.1. Mundo lleno de vida.

Altres recursos d’interès.

Ací pots consultar altres recursos que poden ser del teu interès.