Departament de francés

Membres (curs 2023-2024).

  • Cap de departament: Ifigenia Alonso. Horario de atención: dimecres de 11:10 a 12:05
  • Raquel Morillo Ortiz. Horari de atenció: dimecres de 11:10 a 12:05
  • Carme Calduch Rios. Horari de atenció: dimecres de 8:55 a 9:50

Matèries impartides.

Francés 1r Idioma (ESO).

Optatives oferides.

  • Francés 2n Idioma (ESO i Batxillerat).

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Pla lector

Estes son les lectures del curs 2023 – 2024 (però es `podràn contemplar alternatives)

1º ESO

Les Fables. Jean de La Fontaine. Vicens Vives. Chat noir

Halloween chez Dracula. Vicens Vives. Facile à lire.

2º ESO

Éric a disparu. Régine Boutégè. Vicens Vives. Chat noir.

La momie du Louvre. Vicens Vives. Chat noir.

3º ESO

Le bouchon de cristal. Arsène Lupin. Maurice Leblanc. Vicens Vive

Du lait au fiel. Lidia Parodi. Vicens Vives.

4º ESO

Poursuite dans Paris. Nicolas Gerrier. Vicens Vives. Chat noir

Le tour du monde en quatre-vingt jours. Vicens Vives.

1º BACHILLERATO

Tartarin de tarascone. Alphnse Daudet. Vicens Vives.

La recette secrète. Cinzia Medaglia. Vicens Vives. Chat Noir

2º BACHILLERATO

Michel et l’autre. Vicens Vives

Aladin. Ruth Hobart. Vicens Vives. Chat noir.

La recuperació de l’assignatura de Francès 1r idioma i de l’assignatura optativa de Francès 2n idioma, durant el curs escolar, es realitzarà de la manera següent:

El departament de francès, d’acord amb el Pla de Foment a la Lectura de l’IES Matilde Salvador, ha decidit dur a terme les accions següents:

Durant la 1a avaluació l’alumnat llegirà un llibre de lectura, emplenarà les activitats que hi ha després de cada capítol i prepararà una tasca oral per presentar-la davant del professor qui l’avaluarà després de les vacances de Nadal.

Resta dalumnat:
L’alumnat que no tingui l’assignatura pendent del curs anterior també llegirà un dels llibres de lectura, esmentats anteriorment, per treballar-lo a l’aula, de la manera següent: el dia i l’hora que coincideixi amb l’assignatura, la Lectura del Pla Lector del Centre. També al llarg de la Tercera Avaluació com a comprensió escrita avaluable.

Es farà un seguiment de la lectura i dels exercicis de comprensió per part del professorat.

Al llarg del curs, lalumnat tindrà dues lectures obligatòries. Aquestes lectures es treballaran a l’aula, ja que es farà una lectura adreçada a classe i l’alumnat haurà de fer les activitats de cada capítol, a l’aula i les acabarà a casa. Part de lexpressió oral estarà basada en la comprensió de la lectura del llibre.

Cap al final del trimestre, s’avaluarà la comprensió escrita mitjançant un test.

Activitats extraescolars.

Activitats extraescolars

Curs 2023 – 2024

Celebració de «La Toussaint» (4t ESO) Jornada de Nadal.  Taller. Jornades d’igualtat de gènere: Cançò en francés.. Dia de la xiqueta i dona científica. Per nivells diferents. La Candelaria. Explicar recepta crêpes, fer exercicis escrits i vore vídeos en 3r, 4t ESO i 1r Batxillerat – cuinar-ne unes. Dia 2 de Febrer. Pot ser el dia 1 o 3 de Febrer, segons el dia que tinguen classe de francés. Jornades del llibre. Treballar i recitar poemes de Jacques Prévert. Celebració de «Pâques» (1r ESO; 2ºESO)

Altres recursos d’interès.