Departament d’informatica

Membres (curs 2020-2021).

 • Adsuara Nebot, Ramón (cap del departament). Horari d’atenció: dilluns de 12:05 a 13:00 .
 • Felip Viciano, Enric. Horari d’atenció: dijous de 8:55 a 9:50 .
 • Martínez Romero, Ángela. Horari d’atenció: dimecres de 16:55 a 17:50 .
 • Sancho Vaquerizo, Carlos. Horari d’atenció: dimarts de 16:00 a 16:55 .

Matèries impartides.

 • 1r ESO: Informàtica (optativa).
 • 2n ESO: Informàtica (optativa).
 • 3r ESO: Informàtica (optativa).
 • 4t ESO: Tecnologies de la informació i comunicació (optativa).
 • 1r Batxiller: Tecnologies de la informació i comunicació I (optativa).
 • 1r FPB de Informàtica d’oficina: Ofimàtica i arxiu de documents.
 • 1r FPB de Informàtica d’oficina: Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • 2n FPB de Informàtica d’oficina: Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • 2n FPB de Informàtica d’oficina: Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes d’abril segons el següent calendari:

 • Recuperació 1ESO: dimarts 20-04-2021 a les 16:00 en l’aula d’informàtica 2.

Activitats extraescolars.

No està prevista cap activitat extraescolars en el curs 2020-2021.

Altres recursos d’interès.