Departament d’informàtica

binary-2925964

Membres (curs 2021-2022).

 • Ballester Ferrandis, María José (cap del departament). Horari d'atenció: dimecres de 9:50 a 10:45 .
 • Felip Viciano, Enric. Horari d'atenció: dilluns de 8:55 a 9:50 .
 • Luna Macià, Raquel. Horari d'atenció: dilluns de 16:00 a 16:55 .
 • Sancho Vaquerizo, Carlos. Horari d'atenció: dimarts de 16:00 a 16:55 .

Estudis d'informàtica.

Educació Secundaria Obligatòria.

En l’Educació Secundaria Obligatòria és possible cursar l’assignatura d’Informàtica en tots els cursos des de 1r fins a 4t, sense tindre cura de haver-la cursat o no en anys anteriors.

En els cursos des de 1r a 3r d'ESO és una matèria optativa que pertany al bloc d'assignatures de lliure configuració autonòmica.

En 4t rep el nom de Tecnologies de la informació i comunicació i és una matèria optativa que pertany al bloc d'assignatures específiques.

Batxillerat.
Formació professional bàsica.

Matèries impartides.

 • 1r ESO: Informàtica (optativa).
 • 2n ESO: Informàtica (optativa).
 • 3r ESO: Informàtica (optativa).
 • 4t ESO: Tecnologies de la informació i comunicació (optativa).
 • 1r Batxiller: Tecnologies de la informació i comunicació I (optativa).
 • 1r FPB de Informàtica d'oficina: Ofimàtica i arxiu de documents.
 • 1r FPB de Informàtica d'oficina: Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • 2n FPB de Informàtica d'oficina: Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • 2n FPB de Informàtica d'oficina: Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.

Programacions.

Recuperació de pendents.

La recuperació de pendents es farà al mes XXX segons el següent calendari:

Activitats extraescolars.

No està prevista cap activitat extraescolars en el curs 2021-2022.

Altres recursos d'interès.