ADJUDICACIÓ DE VACANTS D’FP

Els cicles formatius sense llista d’espera i amb places vacants en 1r curs són:

  • 1r CFGS Documentació i Administració Sanitàries: 1 vacants (vespertí)
  • 1r CFGS Projectes d’Edificació: 6 vacants (matutí)

CFGM Emergències Sanitàries SEMIPRESENCIAL:

  • 8 vacants complertes (amb tots els mòduls de 1r) i mòduls solts de 1r
  • 10 vacants complertes de 2n (amb tots els mòduls de 2n) i mòduls solts de 2n

Procediment:

  • A partir del dimarts dia 4 d’octubre a les 9:00h. les vacants s’adjudicaran per ordre d’arribada al centre (secretaria).
  • Pot participar qualsevol persona que estigue interessada i complisca els requisits d’accés.

Les persones interessades han d’aportar:

  • DNI/NIE
  • Original i fotocòpia del requisit d’accés (certificat acadèmic dels estudis que donen accés al cicle)

Resta de cicles formatius: No hi ha vacants.

En cas de produir-se, abans del 8 d’octubre, alguna vacant en aquests cicles, s’adjudicarà per ordre a les persones que van presentar sol·licitud el dia 20 de setembre (últim acte d’adjudicació)

Llistats provisionals concessions subvencions FP

Podeu consultar els llistats provisionals del les concessions de les subvencions per a alumnat que curse Formació Professional en els següents enllaços:

Podeu consultar els criteris de concessió en el següent enllaç:

Criteris de concessió.

Reclamacions del 25 al 27 de juliol en la secretaria del centre.