Proves d’accés a cicles formatius GM i GS 2023

Proves d'accés a cicles formatius GM i GS 2023

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport

Inscripció: del 20 al 31 de març de 2023

Data de les proves: 22 i 23 de maig de 2023

Requisits:

No reunir els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu i, a més:

 • Prova de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
 • Prova de grau superior:
  • tindre 19 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
  • tindre, com a mínim , 18 anys complits l'any de realització de  la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic/a de Formació Professional

La presentació de la sol·licitud podrà realitzar-se, per dos vies:

 • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secretaria@edu.gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.
 • presencialment en la secretaria del centre.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.

Proves homologades d’idiomes A2

Proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic A-2 d’idiomes

Proves homologades del Nivell Bàsic A-2 curs 2022-2023

Requisits de participació:

 • Tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova ( complits abans del 31 de desembre de 2023)
 • Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària  o de Formació Professional en l’IES Matilde Salvador

Sol·licitud de participació:

 • L’alumnat presentará la sol·licitud de participació en la secretaria del centre. Dita sol·licitud es pot arreplegar en la finestreta de secretaria  o descarregar-se ací.

Calendari

 • Presentació sol·licitud de participació:  del 13 al 20 de febrer
 • Publicació de les llistres provisionals d’admesos: 22 de febrer
 • Presentació de reclamació a les llistes provisionals d’admesos :  fins el 8 de març
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos: 10 de març
 • Realització de les proves:
  • Prova d’anglès: 21 de març a les 11:00 hores. Aula d’Usos Múltiples
  • Prova de Francès: 22 de març a les 11:00 hores . Aula d’Usos Múltiples

Important!!: el dia de la realització de la prova s’ha d’anar correctament identificat amb el DNI /NIE

 • Publicació de qualificacions provisionals:  es publicarà próximament
 • Reclamació a les qualificacions provisionals: es publicarà próximament
 • Publicació de qualificacions definitives: abans del 5 de maig
 • Llistes provisionals d’admesos
 • Qualificacions provisionals Prova Homologada Nivell A-2 d’Anglès
 • Qualificacions provisionals Prova Homologada Nivell A-2 de Francès
 • Qualificacions definitives Prova Homologada Nivell A-2 d’Anglès
 • Qualificacions definitives Prova Homologada Nivell A-2 de Francès.
 • Procediment de Sol·licitud del certificat de superació de la Prova Homologada de Nivell Bàsic A-2 i pagament de la taxa corresponents

Mercat Solidari de Nadal

Un altre any més el nostre alumnat de 4t d’Eso ha mostrat la seua solidaritat organitzant el Mercat Solidari de Nadal. Avui (27-01-2023) hem donat els diners recaptats a l’associació Asemi. Gràcies a l’associació, els alumnes han conegut de primera mà les dificultats amb què es troben les famílies i els xiquets que pateixen malalties minoritàries.

Proves lliures FP

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior FP 2023

Resolució de 19 de gener de 2023 (DOCV 25/01/2023).

Inscripcions: del 30 de gener al 10 de febrer de 2023

Realització proves: del 18 al 28 d'abril de 2023

Requisits de participació :

 • Per als títols de tècnic/a: tindre 18 anys
 • Per als títols de tècnic/a superior: tindre 20 anys o 19 anys si s'està en possessió del títol de tècnic/a.

Proves que es realitzen a l'IES Matilde Salvador:

 • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE).
 • CFGM Emergències sanitàries (LOE).
 • CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE).
 • CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE)

En el cas del CFGS Anatomia patològica i citologia (LOGSE) només es poden presentar aquelles persones que ja han participat en aquestes proves en convocatòries anteriors i tenen algun mòdul pendent de superar, o bé que van cursar el cicle formatiu LOGSE i també tenen algun mòdul pendent.

Durant l'actual curs 2022-2023 el solicitant no podà estar matriculat del mateix mòdul en aquestes proves lliures i en presencial, semipresencial o a distància, ni en proves  lliures convocades per altres administracions educatives. L' incompliment d'aquesta norma implicarà l'anul·lació de la matrícula de lliures i dels resultats obtinguts.

 

Més informació

Calendari i normativa

Full de matrícula

Descàrrega

Visita alumnes d’informàtica d’FPB i batxiller a empreses de l’UJI

Eren les 8 h del dijous 24 de novembre de 2022 i l’alumnat de 2n d’FP Bàsica d’Informàtica i de 1r de Batxiller de Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics romania ansiós al Hall de l’institut, es percebia a l’ambient que alguna cosa important anava a ocórrer. Els professors Quique Nogués i Jorge Romero férem el reconte d’alumnat i iniciarem l’eixida cap a l’UJI.

A les 9.15 h, després d’una llarga caminada, arribarem a les portes de l’empresa 480 que se situa a l’Espaitec de la Universitat Jaume I de Castelló. Els seus representants ens van rebre molt cordialment i ens van fer una interessant xarrada sobre la trajectòria i projectes que porta a terme l’empresa. Al finalitzar, l’alumnat va poder transmetre les seues inquietuds fent algunes preguntes.

Només eixir de 480, al voltant de les 11 h, estava esperant-nos el nostre company, el professor d’informàtica Carlos Saport, i tots junts vam anar a gaudir d’un esmorzar al campus de la Universitat.

Després de reposar forces, vora les 12 h, vàrem visitar els laboratoris de robòtica de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la universitat i presenciarem una demostració del funcionament d’un robot, també ens explicaren en què consisteix el Grau d’Intel·ligència Robòtica i els projectes que porten a terme.

Només finalitzar, cap a les 13.45 h, visitarem la Fira d’Empreses d’Informàtica que aquest dia es portava a terme al mateix edifici.

Finalment, a les 15.00 h arribarem al centre i ens vam acomiadar de tots els companys després d’una esgotadora però productiva jornada.