Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS 2020

Resolució de 29 d'abril de 2020 (DOCV 05.05.2020)

 

ÚLTIMES INSTRUCCIONS PROVES D'ACCÉS (punxeu en l'enllaç)

 

Inscripció del 25 al 29 de maig de 2020

IMPORTANT!!: tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònico al 12005261.secret@gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.