Aneu a la barra d'eines

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS 2021

Resolució de 23 de desembre  de 2020 (DOCV 11.01.2021)

Novetat: Instruccions alumnes proves d'accés 2021

Novetat: Procediment de revisió de les proves d'accés 2021

 

Inscripció del 22 al 31 de març de 2021

La presentació de la sol·licitud podrà realtzar-se, per dos vies:

  • presencialment en la secretaria del centre, amb cita previa.
  • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secret@gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.