Proves d'accés a cicles formatius GM i GS 2022

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport

Inscripció del 21 al 30 de març de 2022

La presentació de la sol·licitud podrà realitzar-se, per dos vies:

  • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secretaria@edu.gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • presencialment en la secretaria del centre.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.