Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional GM i GS

Resolució de 28 de febrer de 2019 (DOCV 07.03.2019)

Inscripció del 23 d'abril al 10 de maig de 2019

IMPORTANT: per qüestions organitzatives les inscripcions es faran en el nostre centre a partir del dia 30 d'abril i fins el dia 10 de maig.

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no es sapiga si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió).

Informació i normativa
Documentació necessària i descàrrega d'impresos.