Proves d'accés a cicles formatius GM i GS 2024

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport

Inscripció: del 20 al 28 de març de 2024

Important: el dia 28 de març (Dijous Sant) la secretaria del centre estarà oberta de 9:00 a 14:00h.

Data de les proves: 20 i 21 de maig de 2024

Requisits:

No reunir els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu i, a més:

  • Prova de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
  • Prova de grau superior:
    • tindre 19 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
    • tindre, com a mínim , 18 anys complits l'any de realització de  la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic/a de Formació Professional

La presentació de la sol·licitud podrà realitzar-se, per dos vies:

  • electrònicament. En aquest cas , tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic (preferiblement en pdf) mitjançant un únic correu electrònic al 12005261.secretaria@edu.gva.es en el qual indicaran en l'assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • presencialment en la secretaria del centre.

 

ATENCIÓ: Per a poder cursar un Cicle Formatiu de GM i/o GS cal inscriure's en el procés d'admissió encara que no se sàpia si s'ha superat o no la prova (consultar procés d'admissió quan es publique)).

Documentació necessària i descàrrega d'impresos.