Departament de matemàtiques

Membres (curs 2022-2023).

 • MARTA BARBERÀ MAS (cap de departament). TUTORA 2ESO BB Horari d’atenció pares: dimecres 8:55h-9:50h
 • PACO CUEVAS MOLES. Horari d’atenció pares: dilluns 12:05h-13:00h
 • CRISTINA BORS TOMESCU. TUTORA 1ESO BB Horari d’atenció pares: dimecres 9:50h-10:45h
 • ROSA Mª ROMERO FLORES. TUTORA 1BACT Horari d’atenció pares: dijous 11:10h-12:05h
 • NÚRIA DOLZ GÓMEZ Horari d’atenció pares: divendres: 16:55h-17:50h

Matèries impartides.

 • Àmbit científic 1ESO.
 • Optativa taller de reforç 1ESO
 • Matemàtiques 2ESO.
 • Matemàtiques 3ESO.
 • Matemàtiques Acadèmiques 4ESO.
 • Matemàtiques Aplicades 4ESO.
 • Matemàtiques I i Matemàtiques CCSS 1r Batxillerat.
 • Matemàtiques II i Matemàtiques CCSS 2n Batxillerat.
 • Àmbit científic 1FPB/2FPB Informàtica d’oficina (vespertí)

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

El professorat del curs superior facilitarà a l’alumnat, amb l’assignatura de Matemàtiques avaluada negativament en el curs 2021-2022, una col·lecció d’activitats extretes dels materials de l’editorial SM i del llibre de text, per a cobrir els continguts imprescindibles del curs. Els criteris de recuperació d’assignatures pendents, es poden consultar als extractes de les programacions 22-23, i es lliuren a les famílies per a signar.

Es farà un seguiment individualitzat dels treballs i una prova de recuperació de pendents d’ESO i Batxillerat, que s’anunciarà prèviament (mes d’abril).

Activitats complementàries.

El departament de matemàtiques incentiva  l’alumnat a participar en proves matemàtiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos matemàtics:

 • Prova Canguret 1rCicle ESO
 • Prova Cangur ESO i Batxillerat
 • Olimpíada Matemàtica ESO i Batxillerat

CLUB DE MATEMÀTIQUES

Alumnat del nostre centre es reuneix per les vesprades per a preparar aquestes proves. Us invitem a participar i gaudir d’una experiència enriquidora i divertida.

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb la professora coordinadora Cristina Bors Tomescu o informeu al vostre professor/a de matemàtiques.

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA (MATILMATES)

L’objectiu d’aquest concurs és descobrir a l’entorn que ens envolta qualsevol aspecte matemàtic, tan numèric com gràfic. La mateixa natura, l’arquitectura, la vida quotidiana… contenen formes i aspectes matemàtics. Les bases del concurs les teniu penjades al centre en els taulers d’informació.

Altres recursos d’interès.

PROVA CANGURET

http://www.canguret.es/canguret365

CALENDARI MATEMÀTIC

https://www.semcv.org/calendarimat