Aneu a la barra d'eines

Departament de matemàtiques

Membres (curs 2021-2022).

 • MARTA BARBERÀ MAS (cap de departament). TUTORA 1BACT Horari d’atenció: dimecres 11:10h-12:05h
 • PACO CUEVAS MOLES. Horari d’atenció: divendres 12:05h-13:00h
 • CRISTINA BORS TOMESCU. Horari d’atenció: dimarts 12:05h-13:00h
 • VIOLETA DE LA FUENTE PÉREZ. TUTORA 2ESO CC Horari d’atenció: dijous 12:05h-13:00h
 • TAMARA FERRER LÓPEZ. Horari d’atenció dijous: 18:10h-19:05h

Matèries impartides.

 • Àmbit científic 1ESO.
 • Matemàtiques 2ESO.
 • Matemàtiques Acadèmiques 3ESO.
 • Matemàtiques Aplicades 3ESO.
 • Matemàtiques Acadèmiques 4ESO.
 • Matemàtiques Aplicades 4ESO.
 • Matemàtiques I i Matemàtiques CCSS 1r Batxillerat.
 • Matemàtiques II i Matemàtiques CCSS 2n Batxillerat.
 • Àmbit científic 1FPB/2FPB Informàtica d’oficina (vespertí)

Extracte programacions.

Recuperació de pendents.

El professorat del curs superior facilitarà a l’alumnat, amb l’assignatura de Matemàtiques avaluada negativament en el curs 2020-2021, una col·lecció d’activitats extretes dels materials de l’editorial SM i dels llibres de text, per a cobrir els continguts imprescindibles del curs. Els criteris de recuperació d’assignatures pendents, es poden consultar als extractes de les programacions.

Es farà un seguiment individualitzat dels treballs i una prova de recuperació de pendents d’ESO i Batxillerat el DILLUNS 4 D’ABRIL DE 2022 a les 16:00h

Activitats complementàries.

El departament de matemàtiques incentiva  l’alumnat a participar en proves matemàtiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos matemàtics:

 • Prova Canguret 1rCicle ESO
 • Prova Cangur ESO i Batxillerat
 • Olimpíada Matemàtica ESO i Batxillerat

Altres recursos d’interès.

PROVA CANGURET

http://www.canguret.es/canguret365

CALENDARI MATEMÀTIC

https://www.semcv.org/calendarimat