Departament de matemàtiques

Membres (curs 2023-2024).

 • PACO CUEVAS MOLES. Horari d’atenció pares: dilluns 9:50h-10:45h
 • MARTA BARBERÀ MAS TUTORA 1BACT Horari d’atenció pares: dimarts 9:50h-10:45h
 • ROSA Mª ROMERO FLORES (cap de departament). TUTORA 4ESO C Horari d’atenció pares: divendres 10:50h-10:45h
 • CRISTINA BORS TOMESCU. Horari d’atenció pares: dijous 12:05h-13:00h
 • GLORIA ISABEL GRIFO ORTUÑO Horari d’atenció pares: dimarts 12:05h-13:00h
 • JOSE GARCÍA CLARAMONTE Horari d’atenció pares: dimecres: 19:05h-20:00h

Matèries impartides.

 • Matemàtiques 1ESO.
 • Matemàtiques 2ESO.
 • Matemàtiques 3ESO.
 • Optativa taller de reforç 3ESO
 • Matemàtiques A 4ESO.
 • Matemàtiques B 4ESO.
 • Matemàtiques I i Matemàtiques CCSS I 1r Batxillerat.
 • Matemàtiques II i Matemàtiques CCSS II 2n Batxillerat.
 • Matemàtiques Generals 1r Batxillerat
 • Àmbit científic 1FPB/2FPB Informàtica d’oficina (vespertí)

Extractes de les programacions.

Fes clic ací per veure-les.

Recuperació de pendents.

El professorat del curs superior facilitarà a l’alumnat, amb l’assignatura de Matemàtiques avaluada negativament en el curs 2022-2023, una col·lecció d’activitats extretes dels materials de l’editorial SM i del llibre de text, per a cobrir els continguts imprescindibles del curs. Els criteris de recuperació d’assignatures pendents, es poden consultar als extractes de les programacions 23-24, i es lliuren a les famílies per a signar.

Es farà un seguiment individualitzat dels treballs i una prova de recuperació de pendents d’ESO i Batxillerat, que s’anunciarà prèviament (mes d’abril).

Orientació MATEMÀTIQUES A/B

Document orientació

Activitats complementàries.

El departament de matemàtiques incentiva  l’alumnat a participar en proves matemàtiques que desenvolupen les seues habilitats en l’assignatura, des d’una perspectiva diferent de la que treballem a l’aula.

Per tal motiu participem en els següents concursos matemàtics:

 • Prova Canguret 1rCicle ESO
 • Prova Cangur ESO i Batxillerat
 • Olimpíada Matemàtica ESO i Batxillerat

CLUB DE MATEMÀTIQUES

Alumnat del nostre centre es reuneix per les vesprades per a preparar aquestes proves. Us invitem a participar i gaudir d’una experiència enriquidora i divertida.

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb el vostre professor/a de matemàtiques.

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA (MATILMATES)

L’objectiu d’aquest concurs és descobrir a l’entorn que ens envolta qualsevol aspecte matemàtic, tan numèric com gràfic. La mateixa natura, l’arquitectura, la vida quotidiana… contenen formes i aspectes matemàtics. Les bases del concurs les teniu penjades a les aules i als taulers d’informació.

Bases concurs 23/24

Altres recursos d’interès.

PROVA CANGURET

http://www.canguret.es/canguret365

CALENDARI MATEMÀTIC

https://www.semcv.org/calendarimat