Optatives 2n ESO

Matèries opcionals que prèviament a la matrícula s’ofereixen durant el curs 24/25:

Optatives 1r ESO

Aquestes són les matèries optatives que oferim en l’enquesta de prematrícula en 1r d’ESO durant el curs 24/25:

(Clica sobre el títol per a saber més)

En el següent enllaç pots conèixer les hores de docència totals que s’imparteixen en 1r d’ESO:

ENQUESTA PREMATRÍCULA