Aneu a la barra d'eines

P.I. Química ambiental i de la salut

En aquesta assignatura s’aprofundirà en els coneixements de Química realitzant experiències relacionades amb la salut i el medi ambient.

Per a avançar en aquest propòsit, els estudiants aprendran a utilitzar instrumental de laboratori i a desenvolupar diferents mètodes experimentals per a:

–      Separar substàncies de les mescles per filtració, destil·lació, decantació, etc.

–      Reconéixer algunes reaccions químiques importants en el medi ambient i la salut.

–      Mesurar paràmetres bàsics dels materials: temperatura, pressió, acidesa (pH d’aigües, aliments, residus, detergents i cosmètics, …), etc.

–      Extraure olis essencials i colorants de les plantes, etc.

–      Reconéixer propietats d’algunes substàncies tòxiques per a la salut i el medi ambient.

A la vista d’aquests continguts, els estudiants d’aquesta matèria completaran la seua formació científica practicant en el laboratori alguns mètodes experimentals bàsics.