Aneu a la barra d'eines

Pla d’estudis 2ESO

 

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Física i Química 2
Geografia i Història 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Matemàtiques 3
Anglés 4
Específiques Educació Física 2
Música 2
Tecnologia 2
Educació plàstica, visual i audiovisual 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Específiques (triar una) Religió / Valors ètics 1
Lliure configuració autonòmica d’opció (triar una) Informàtica 2
Taller de reforç: Castellà 2
Taller de reforç: Valencià 2
Taller de reforç: Matemàtiques 2
Taller de reforç: Anglés 2
Taller d’aprofundiment: Castellà “Escriptura creativa i tècniques de redacció” 2
Taller d’aprofundiment: Matemàtiques “Estratègies de raonament i pensament lateral per a la resolució de problemes. Escape room” 2
Projecte interdisciplinari: “Creació de sales d’escape” 2
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula” 2
Projecte interdisciplinari: “Càmeres i acció: una història de película” 2
Projecte interdisciplinari: “Robòtica 2” 2
Cultura clàssica 2
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial 2
Francés (Segon idioma) 2
TOTAL hores / setmana 30h