Pla d’estudis 2ESO

LOMQE

Caràcter

Bloc

Matèria

Hores setmana

Obligatòries

Troncals generals

Física i Química

2

Geografia i Història

3

Llengua Castellana i Literatura

3

Matemàtiques

3

Anglés

4

Específiques

Educació Física

2

Música

2

Tecnologia

2

Educació plàstica, visual i audiovisual

2

Lliure config. autonòmica

Valencià: llengua i literatura

3

Tutoria

1

Opcionals

Específiques (escollir una)

Religió / Valores ètics

1

 

Lliure configuració autonòmica d’opció (escollir una)

Informàtica

2

   

Taller de reforç: Castellà

2

   

Taller de reforç: Valencià

2

   

Taller de reforç: Matemàtiques

2

   

Taller de reforç: Anglés

2

   

Taller d’aprofundiment: Castellà “Escriptura creativa i tècniques de redacció”

2

   

P.I.: “Creació de sales d’escape”

2

   

P.I.: “Projectes amb Arduino”

2

   

P.I.: “Càmeres i acció: una història de pel·lícula””

2

   

P.I.: “Aprèn piano i altres instruments”

2

   

P.I. “Introducció a les arts escèniques”

2

   

P.I. “Tècniques de laboratori”

2

   

P.I. “Música, cinema, literatura i TikTok”

2

   

Cultura clàssica

2

   

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

2

   

Francès (Segon idioma)

2