Francés 2ESO

OPTATIVA: FRANCÉS          2n ESO                             

DEPARTAMENT DE: FRANCÉS

 

ACTIVITATS

Es treballen les quatre destreses:

Comprensió oral i escrita. Expressió oral i escrita.

 

Entre les activitats d’aprenentatge estan:

 

Aprendre la pronunciació francesa;

Escoltar i Comprendre converses;

Llegir i Comunicar en francés;

Realitzar Exercicis de gramàtica, vocabulari, verbs;

Redactar textos senzills;

Veure vídeo-clips, treballar amb cançons…


CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

-Haver cursat Francés en 1ºESO

 

-Qualsevol alumne/al fet que no havent cursat Francés en 1r vulga optar en 2n per l’assignatura de Francés, haurà de posar-se en contacte amb la professora abans de fi de curs (juny) ja que haurà de  preparar-se per a realitzar un test de nivell abans de realitzar la matrícula.

 

L’alumne/a haurà de demostrar abans de realitzar la matrícula, que ha aconseguit aprendre alguns punts teòrics bàsics de l’idioma, que li permeten integrar-se en el grup de classe amb la menor dificultat possible, malgrat no haver estudiat Francés en 1r.

 

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Alumne/as  de 1r que vulguen continuar estudiant francés.

 

Alumnes que vulguen incorporar-se per a aprendre-ho sense haver estudiat francés anteriorment i es comprometen a treballar per a aconseguir el nivell dels seus companys.

 

CONTINGUTS

Es fa un xicotet repàs del francés de 1r perquè els alumnes que comencen puguen seguir la matèria.

 

-Actes de parla (Descriure, comptar, opinar,…)

-Gramàtica (verbs, pronoms,…)

-Lèxic (Escola, família, roba, ciutat,…)

-Aspectes socioculturals

 

METODOLOGIA

 

S’utilitza el mètode “Essentiel et plus 2” de Santillana.

Aquest mètode compta amb llibre, quadern d’exercicis, portfolio i CD.

 

A més es treballa amb lectures fàcils, cançons, vídeo-clips, reportatges, diccionaris, Internet. Es fan treballs individuals i grupals.